خانه / اخبار / نفرات برتر استانی آزمون علمی اعلام شد

نفرات برتر استانی آزمون علمی اعلام شد

نفرات برتر میانگین دو مرحله  آزمون علمی توسط موسسه علمی آینده سازان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه علمی آینده سازان اسامی نفرات برتر میانگین دو مرحله  آزمون علمی به تفکیک استانی که در تاریخ های ۳۰ دی ماه ۹۵ و ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردیده بود اعلام شد.

اسامی نفرات برتر به تفکیک استان ها به شرح ذیل می باشد:

آذربایجان شرقی

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۰۰۱۳۶۹ آتنا عابدینی آذربایجان شرقی بناب نوبهاران دوم دبستان ۱
۱۰۰۲۱۱۹ سایدا سپهری خامنه آذربایجان شرقی شبستر شهید قاضی طباطبائی دوم دبستان ۲
۱۰۰۲۱۱۷ سانای ره گشائی قراملکی آذربایجان شرقی شبستر شهید قاضی طباطبائی دوم دبستان ۳
۱۰۰۳۴۵۸ زهرا قاسمی ثانی آذربایجان شرقی مرند ریحانه ایمان سوم دبستان ۱
۱۰۰۳۴۵۷ حریر سینا آذربایجان شرقی مرند ریحانه ایمان سوم دبستان ۲
۱۰۰۳۴۵۴ مبینا اروج زاده آذربایجان شرقی مرند ریحانه ایمان سوم دبستان ۳
۱۰۰۰۹۹۹ ایسان نجف زاده آذربایجان شرقی بناب شرف چهارم دبستان ۱
۱۰۰۲۱۹۶ نوشین نوبهاری کنان آذربایجان شرقی شبستر شهید قاضی طباطبائی چهارم دبستان ۲
۱۰۰۲۱۷۷ پریا حیدری چوقان آذربایجان شرقی شبستر شهید قاضی طباطبائی چهارم دبستان ۳
۱۰۰۳۵۰۳ مرینا کیانی آذربایجان شرقی مرند شاهد فرهمند پنجم دبستان ۱
۱۰۰۳۴۹۸ مهلا عطایی آذربایجان شرقی مرند شاهد فرهمند پنجم دبستان ۲
۱۰۰۲۲۴۱ مریم مظلومی پور آذربایجان شرقی شبستر شهید قاضی طباطبائی پنجم دبستان ۳
۱۰۰۳۶۱۲ رضا گرامی آذربایجان شرقی مرند طالقانی یامچی ششم دبستان ۱
۱۰۰۳۶۱۵ ایلیا نقابی آذربایجان شرقی مرند طالقانی یامچی ششم دبستان ۲
۱۰۰۳۶۱۴ امیر حسین حسن پور آذربایجان شرقی مرند طالقانی یامچی ششم دبستان ۳
۱۰۰۲۸۸۹ آذین ال علی آذربایجان شرقی شبستر نمونه کوثر خامنه هفتم ۱
۱۰۰۲۸۶۸ مهسا حجتی وایقان آذربایجان شرقی شبستر نمونه کوثر خامنه هفتم ۲
۱۰۰۲۸۹۳ رعنا طلائی آذربایجان شرقی شبستر نمونه کوثر خامنه هفتم ۳
۱۰۰۲۹۴۶ فاطمه حدادی دیزجی آذربایجان شرقی شبستر نمونه کوثر خامنه هشتم ۱
۱۰۰۲۹۵۹ مینا رستمی اقدم شندی آذربایجان شرقی شبستر نمونه کوثر خامنه هشتم ۲
۱۰۰۱۶۶۰ پریا شمس خانی آذربایجان شرقی تسوج فاطمه الزهرا هشتم ۳
۱۰۰۲۸۴۹ میر مهدی موسویان آذربایجان شرقی شبستر نمونه خوارزمی شبستر نهم ۱
۱۰۰۲۸۴۷ مهدی قاسمی آذربایجان شرقی شبستر نمونه خوارزمی شبستر نهم ۲
۱۰۰۳۰۴۶ مهسا دولت خواه آذربایجان شرقی شبستر نمونه کوثر خامنه نهم ۳
۱۰۰۲۶۷۷ علیرضا نجاتی شندی آذربایجان شرقی شبستر علامه مجلسی دهم ریاضی ۱
۱۰۰۲۷۱۷ زهرا ستاری خامنه آذربایجان شرقی شبستر فرزانگان دهم ریاضی ۲
۱۰۰۲۶۶۷ علی آشنایی کوزه کنانی آذربایجان شرقی شبستر علامه مجلسی دهم ریاضی ۳
۱۰۰۲۷۲۲ مهسا مرادزاده مقدم آذربایجان شرقی شبستر فرزانگان دهم تجربی ۱
۱۰۰۲۷۲۰ سهیلا علیزاده آذربایجان شرقی شبستر فرزانگان دهم تجربی ۲
۱۰۰۲۶۸۱ حسین شبستری نازلو آذربایجان شرقی شبستر علامه مجلسی دهم تجربی ۳
۱۰۰۰۶۴۲ فاطمه راشدی آذربایجان شرقی بستان آباد محدثه دهم انسانی ۱
۱۰۰۰۱۵۳ مریم دادجوی کرگان آذربایجان شرقی بستان آباد زینبیه دهم انسانی ۲
۱۰۰۱۴۴۰ عاطفه علیاری انزاب آذربایجان شرقی بستان آباد آزدگان دهم انسانی ۳
۱۰۰۱۴۵۸ ایسان خوش نیت آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم ریاضی ۱
۱۰۰۱۴۶۲ محدثه سید جعفری آذر آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم ریاضی ۲
۱۰۰۱۴۶۳ مینا فتح الهی آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم ریاضی ۳
۱۰۰۰۷۸۲ حسین جلیلی آذربایجان شرقی بستان آباد یادگار امام کرد کندی سوم تجربی ۱
۱۰۰۱۴۷۶ عاطفه مدد بخش طسوج آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم تجربی ۲
۱۰۰۱۴۶۹ سمانه شریفی نژاد تسوج آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم تجربی ۳
۱۰۰۱۴۸۹ زهرا شیخ بگی آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم انسانی ۱
۱۰۰۱۴۸۸ فرزانه شریف آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم انسانی ۲
۱۰۰۱۴۸۱ فائزه احمری آذربایجان شرقی تسوج آزادگان سوم انسانی ۳

آذربایجان غربی

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۰۰۳۸۱۵ رادین جعفری نژاد آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) دوم دبستان ۱
۱۰۰۴۶۳۵ آتنا منصوری وش آذربایجان غربی بوکان شفق دوم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۲۴ امیر حسام پشت گلی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) دوم دبستان ۳
۱۰۰۳۸۳۲ محمد متین جلالی لک آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۱
۱۰۰۳۸۲۶ رضا حمزه زاده آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۲۷ الشن رنجی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۲۸ امین نوجوان آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۲۹ کسری صادق پور ریحانی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۳۱ سینا عطیف آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۳۴ سبحان طیار آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۳۳ سید علی طباطبایی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) سوم دبستان ۳
۱۰۰۴۳۱۷ مهدی دلجویی راد آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ شاهد کلانتری چهارم دبستان ۱
۱۰۰۴۸۵۵ یوسف تقی نژاد آذربایجان غربی خوی رشد اندیشه چهارم دبستان ۲
۱۰۰۴۳۰۱ سید پارسا بوستانی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ شاهد کلانتری چهارم دبستان ۳
۱۰۰۳۸۳۹ مبین ملکی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) پنجم دبستان ۱
۱۰۰۳۸۴۰ امیر حسین محمدی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) پنجم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۴۱ پوریا یوسفی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) پنجم دبستان ۳
۱۰۰۴۸۷۶ ثنا خضرلوی اقدم آذربایجان غربی خوی شاهد حاج اسماعیلو ششم دبستان ۱
۱۰۰۳۸۴۴ علی مسکن آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) ششم دبستان ۲
۱۰۰۳۸۵۵ دانیال داوودی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ امام رضا(ع) ششم دبستان ۳
۱۰۰۴۴۵۰ رضا نوری آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ شهید بهشتی هفتم ۱
۱۰۰۴۴۴۹ عرفان لطفی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ شهید بهشتی هفتم ۲
۱۰۰۳۸۶۲ انیتا درویش زاده آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ آوای گلچین هفتم ۳
۱۰۰۴۴۵۶ آرین قنبر زاده آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ شهید بهشتی هشتم ۱
۱۰۰۴۴۵۲ حمیدرضا صمدزاده آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ شهید بهشتی هشتم ۲
۱۱۰۵۴۹۸ عطا سپیدکار آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ شهید بهشتی هشتم ۳
۱۰۰۴۰۳۰ زهرا جهانگیری موانه آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ پردیس نهم ۱
۱۰۰۴۹۰۸ صدف علیزاده آذربایجان غربی خوی فرزانگان اکبر همتی نهم ۲
۱۰۰۳۹۷۲ مریم ایمانی آذربایجان غربی ارومیه ناحیه ۱ پردیس نهم ۳
۱۰۰۴۵۱۱ سایه توتی آذربایجان غربی بوکان الزهرا دهم ریاضی ۱
۱۰۰۴۵۱۲ شبنم کریم زاده آذربایجان غربی بوکان الزهرا دهم ریاضی ۲
۱۰۰۴۵۰۹ پریسا قلی زاده آذربایجان غربی بوکان الزهرا دهم ریاضی ۳
۱۰۰۵۱۲۱ فاطمه احمدی اصل آذربایجان غربی شوط نمونه دولتی مائده دهم تجربی ۱
۱۰۰۴۶۷۶ ساناز حسن پور آذربایجان غربی پلدشت حجاب دهم تجربی ۲
۱۰۰۵۱۲۲ سما بابازاده آذربایجان غربی شوط نمونه دولتی مائده دهم تجربی ۳
۱۰۰۴۶۸۴ کوثر قلی زاده آذربایجان غربی پلدشت حجاب دهم انسانی ۱
۱۰۰۴۸۵۱ کوثر اسماعیل پور آذربایجان غربی خوی شاهد تربیت دهم انسانی ۲
۱۰۰۴۸۵۲ ندا محسن زاده آذربایجان غربی خوی شاهد تربیت دهم انسانی ۳
۱۰۰۵۱۱۳ سینا عزیزی آذربایجان غربی شوط نمونه دولتی برادران شهید ابراهیمی سوم ریاضی ۱
۱۰۰۵۱۱۹ امین عبدالله پور آذربایجان غربی شوط نمونه دولتی برادران شهید ابراهیمی سوم تجربی ۱
۱۰۰۵۱۱۵ اسماعیل فخرایی آذربایجان غربی شوط نمونه دولتی برادران شهید ابراهیمی سوم تجربی ۲
۱۰۰۵۱۱۷ مهران علی پور آذربایجان غربی شوط نمونه دولتی برادران شهید ابراهیمی سوم تجربی ۳
۱۰۰۵۱۲۰ سینا علی زاده آذربایجان غربی شوط نمونه دولتی برادران شهید ابراهیمی سوم انسانی ۱
۱۰۰۴۷۶۱ مینا یاری آذربایجان غربی تکاب برهنه پوشان سوم انسانی ۲
۱۰۰۴۷۵۹ الهه حسینی آذربایجان غربی تکاب برهنه پوشان سوم انسانی ۳

بوشهر

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۱۰۱۳۶۷ زهرا زارع بوشهر بوشهر نورا دوم دبستان ۱
۱۱۰۱۳۷۲ زهرا گزی پور بوشهر بوشهر نورا دوم دبستان ۱
۱۱۰۱۳۷۷ مائده ناصحی بوشهر بوشهر نورا دوم دبستان ۲
۱۱۰۱۳۷۵ رقیه مصدق بوشهر بوشهر نورا دوم دبستان ۳
۱۱۰۱۳۸۰ هستی امینی بوشهر بوشهر نورا سوم دبستان ۱
۱۱۰۱۳۸۳ مهدیه حق بین بوشهر بوشهر نورا سوم دبستان ۲
۱۱۰۱۳۸۵ نیلوفر خزاعی بوشهر بوشهر نورا سوم دبستان ۳
۱۱۰۴۷۲۳ ایلیا رضایی بوشهر بوشهر نورا چهارم دبستان ۱
۱۱۰۴۷۲۴ احسان زبیری بوشهر بوشهر نورا چهارم دبستان ۲
۱۱۰۴۷۲۵ سجاد شیرزاد بوشهر بوشهر سعدی ششم دبستان ۱
۱۱۰۱۳۹۰ محمد شفیعی بوشهر سعدآباد رازی هفتم ۱
۱۱۰۴۷۱۹ محمد رضا ضمیری بوشهر بوشهر کمیته امداد هفتم ۲
۱۱۰۴۷۴۶ حسین مشتاقی بوشهر بوشهر شهید همت هفتم ۳
۱۱۰۱۴۰۳ سید علی موسوی فرد بوشهر سعدآباد رازی هشتم ۱
۱۱۰۴۸۸۲ مجتبی اسکندری بوشهر بوشهر شهید همت هشتم ۲
۱۱۰۴۸۳۵ رضا کرمی بوشهر بوشهر شهید همت هشتم ۳
۱۱۰۴۹۵۳ ابوالفضل قنبر زاده بوشهر بوشهر شهید همت نهم ۱
۱۱۰۴۹۰۷ حمید رضا ایوب زاده بوشهر بوشهر شهید همت نهم ۲
۱۱۰۴۹۴۲ محمد حسنی بوشهر بوشهر شهید همت نهم ۳
۱۱۰۴۶۸۵ رضا احمد حسینی بوشهر بوشهر کمیته امداد دهم ریاضی ۱
۱۱۰۴۶۸۶ محمد مهدی کشتگر بوشهر بوشهر کمیته امداد دهم تجربی ۱
۱۱۰۴۹۷۴ آرش سراج زاده بوشهر بوشهر شهید همت دهم تجربی ۲
۱۱۰۴۹۸۲ علیرضا ملائی بوشهر بوشهر شهید همت دهم تجربی ۳
۱۱۰۴۶۸۹ ابراهیم پرداخته بوشهر بوشهر کمیته امداد دهم انسانی ۱
۱۱۰۴۶۸۸ غلامرضا کشاورز بوشهر بوشهر کمیته امداد دهم انسانی ۲
۱۱۰۴۹۹۹ علیرضا نجفی بوشهر بوشهر شهید همت سوم تجربی ۱
۱۱۰۴۶۸۲ امین حسنی بوشهر بوشهر کمیته امداد سوم تجربی ۲
۱۱۰۴۹۹۸ حسین کوشافر بوشهر بوشهر شهید همت سوم تجربی ۳

فارس

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۰۰۹۲۸۰ علیرضا مروجی فارس لارستان فرزاد بنی زمانی دوم دبستان ۱
۱۰۰۹۲۵۶ امیر حسین خوشه چین فارس لارستان فرزاد بنی زمانی دوم دبستان ۲
۱۰۰۹۲۵۵ محمد علی محبوبی فرد فارس لارستان فرزاد بنی زمانی دوم دبستان ۳
۱۰۰۹۳۰۶ علیرضا خندان فارس لارستان فرزاد بنی زمانی سوم دبستان ۱
۱۰۰۸۹۵۸ شهرزاد شاکر پور فارس لارستان شهدای فرهنگی سوم دبستان ۲
۱۰۰۸۹۵۴ تسنیم افشار فارس لارستان شهدای فرهنگی سوم دبستان ۳
۱۰۰۸۹۸۱ ملیکا ریاحی فارس لارستان شهدای فرهنگی چهارم دبستان ۱
۱۰۰۸۹۸۶ درسا نادر پور فارس لارستان شهدای فرهنگی چهارم دبستان ۲
۱۰۰۸۷۲۹ علیرضا حیدری نژاد فارس لارستان شهدای فرهنگی چهارم دبستان ۳
۱۰۰۹۰۲۵ پریا شادمهر فارس لارستان شهدای فرهنگی پنجم دبستان ۱
۱۰۰۹۳۷۱ علی اکبر اعتصامی فارس لارستان فرزاد بنی زمانی پنجم دبستان ۲
۱۰۰۹۰۴۱ پردیس دلفروز فارس لارستان شهدای فرهنگی پنجم دبستان ۳
۱۰۰۹۰۵۳ کوثرآگاه فارس لارستان شهدای فرهنگی ششم دبستان ۱
۱۱۰۵۶۰۲ یاسین جعفری فارس لارستان شهدای فرهنگی ششم دبستان ۲
۱۰۰۹۰۵۲ موهبت فدوی فارس لارستان شهدای فرهنگی ششم دبستان ۳
۱۰۰۶۵۰۱ نرجس پور سلیمانی فارس جهرم امام رضا(ع) هفتم ۱
۱۰۰۶۵۷۰ جیران هوشمند فارس جهرم امام رضا(ع) هفتم ۲
۱۰۰۶۵۲۴ زهرا احمدی فارس جهرم امام رضا(ع) هفتم ۳
۱۰۰۸۴۸۰ فاطمه رامیار فارس کازرون حجاب هشتم ۱
۱۰۰۶۵۹۴ نگین نیک سرشت فارس جهرم امام رضا(ع) هشتم ۲
۱۰۰۷۰۶۸ عبدالعلی نیک کردار فارس سپیدان شهید رجایی هشتم ۳
۱۰۰۶۲۱۸ مهدی جلیلی فارس اقلید شاهد زرینکلاه نهم ۱
۱۰۰۶۷۰۰ زهرا محبوبی فرد فارس جهرم امام رضا(ع) نهم ۲
۱۰۰۵۴۶۴ ملیکا غفاری فارس آباده شاهد ام ابیها نهم ۳
۱۰۰۹۵۶۶ رضا غیاثی فارس لامرد امام جعفر صادق دهم ریاضی ۱
۱۰۰۹۵۴۸ حمید رضا حاتمی فارس لامرد امام جعفر صادق دهم ریاضی ۲
۱۰۰۹۵۵۴ افشار نجبرسنجانکی فارس لامرد امام جعفر صادق دهم ریاضی ۳
۱۰۰۹۵۸۰ علیرضا غلامی فارس لامرد امام جعفر صادق دهم تجربی ۱
۱۰۰۹۵۷۶ محمد امین علی پور فارس لامرد امام جعفر صادق دهم تجربی ۲
۱۰۰۷۰۰۳ زهرا مجیدی فارس سپیدان خدیجه کبری دهم تجربی ۳
۱۰۰۸۵۵۴ پروین اسدی فارس کامفیروز زینب کبری دهم انسانی ۱
۱۱۰۵۷۵۱ رکسانا زارعی فارس خرامه کوثر دهم انسانی ۲
۱۱۰۵۷۵۲ فائزه افتخاری فرد فارس خرامه کوثر دهم انسانی ۳
۱۰۰۷۳۰۷ علی سنایی فارس شیراز علامه حلی سوم ریاضی ۱
۱۰۰۷۲۹۷ حسین آرایش فارس شیراز علامه حلی سوم ریاضی ۲
۱۰۰۷۳۰۹ محمد رضا عطارد فارس شیراز علامه حلی سوم ریاضی ۳
۱۰۰۷۰۲۶ زهرا حبیبی فارس سپیدان خدیجه کبری سوم تجربی ۱
۱۰۰۷۰۳۲ سارا افشار فارس سپیدان خدیجه کبری سوم تجربی ۲
۱۰۰۷۰۳۳ درسا خسروانی فارس سپیدان خدیجه کبری سوم تجربی ۳
۱۰۰۶۰۲۷ زهرا ظهراب پناه فارس کوهمره سرخی هاجر سوم انسانی ۱
۱۰۰۹۶۱۹ آناهیتا عزیزی فارس ممسنی تربیت  خومه زار سوم انسانی ۲
۱۰۰۵۹۸۵ زهره محمدی فارس کوهمره سرخی نرجس سوم انسانی ۳

قزوین

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۱۰۵۵۸۵ شادیسا حلاجها قزوین ناحیه ۲ بهار دوم دبستان ۱
۱۰۱۳۴۲۰ مهر افرید داوید قزوین ناحیه ۲ بهار دوم دبستان ۲
۱۰۱۳۴۲۶ یگانه داودی قزوین ناحیه ۲ بهار دوم دبستان ۳
۱۰۱۳۴۳۳ سارینا گروه قزوین ناحیه ۲ بهار سوم دبستان ۱
۱۰۱۳۴۳۲ نیایش سلطانی نژاد قزوین ناحیه ۲ بهار سوم دبستان ۲
۱۰۱۳۴۴۹ ریحانه غزنوی قزوین ناحیه ۲ بهار سوم دبستان ۳
۱۰۱۳۴۷۷ پارمیدا خداوردی قزوین ناحیه ۲ بهار چهارم دبستان ۱
۱۰۱۳۴۷۵ نیکا بصیری راد قزوین ناحیه ۲ بهار چهارم دبستان ۲
۱۰۱۳۴۵۳ پارمیدا غفوری قزوین ناحیه ۲ بهار چهارم دبستان ۳
۱۰۱۳۴۹۲ نیایش انصاریان قزوین ناحیه ۲ بهار پنجم دبستان ۱
۱۰۱۳۴۹۹ درسا زرکشان قزوین ناحیه ۲ بهار پنجم دبستان ۲
۱۰۱۳۴۸۳ نازنین خواجه وند قزوین ناحیه ۲ بهار پنجم دبستان ۳
۱۰۱۳۵۳۳ مینو امیرهان قزوین ناحیه ۲ بهار ششم دبستان ۱
۱۰۱۳۵۳۱ نسیم درخشان قزوین ناحیه ۲ بهار ششم دبستان ۲
۱۰۱۳۶۱۲ رضا لشکری قزوین ناحیه ۲ بهار ششم دبستان ۳
۱۰۱۱۲۶۹۱ ارمیتا طاهر خانی قزوین تاکستان شهید تقی رحمانی هفتم ۱
۱۰۱۴۲۷۴ محدثه درویشوند قزوین ناحیه ۱ حضرت زینب هفتم ۲
۱۰۱۲۷۲۵ شکیبا رحمانی قزوین تاکستان شهید تقی رحمانی هفتم ۳
۱۰۱۵۱۹۹ امیر عباس خدا پناهی قزوین ناحیه ۱ عرفان ۲ هشتم ۱
۱۰۱۲۷۶۹ ایدا رحمانی قزوین تاکستان شهید تقی رحمانی هشتم ۲
۱۰۱۴۱۸۰ محمد رضا بغدادی قزوین ناحیه ۱ احمدی مقدم هشتم ۳
۱۰۱۵۳۲۸ محمد پوریا کشاورز قزوین ناحیه ۱ عرفان ۲ نهم ۱
۱۰۱۲۶۴۶ نیلوفر مهرعلیان قزوین تاکستان شهید بازیار نهم ۲
۱۰۱۴۳۰۷ سارا خمسه قزوین ناحیه ۱ حضرت زینب نهم ۳
۱۰۱۱۷۲۵ علی نجاتی قزوین بوئین زهرا سید الشهدا دهم ریاضی ۱
۱۰۱۰۳۲۹ زینب قاسمی قزوین البرز فاطمه الزهرا دهم ریاضی ۲
۱۰۱۱۷۱۹ مهدی حسینپور قزوین بوئین زهرا سید الشهدا دهم ریاضی ۳
۱۰۱۲۴۸۴ شیرین رحمانی قزوین تاکستان فاطمه الزهرا دهم تجربی ۱
۱۰۱۴۲۵۵ مریم پرهیزکاری قزوین ناحیه ۱ پگاه دهم تجربی ۲
۱۰۱۴۲۳۸ سعیده افلاطونی قزوین ناحیه ۱ پگاه دهم تجربی ۳
۱۰۱۳۸۴۱ فاطمه نور محمدی قزوین ناحیه ۲ صدیقه کبری دهم انسانی ۱
۱۰۰۹۸۳۶ میبینت محرابی قزوین ابیک سوره دهم انسانی ۲
۱۰۰۹۸۲۹ امینه پاشایی زرگر قزوین ابیک سوره دهم انسانی ۳
۱۰۱۳۵۷۰ ارشیا شاهین پور قزوین قزوین ناحیه۲ پردیسان سوم ریاضی ۱
۱۰۱۳۲۷۸ مریم دالوندی قزوین خرمدشت دبیرستان الزهرا سوم ریاضی ۲
۱۰۱۰۱۲۹ محمود شیخ آقاجانی قزوین آبیک غیردولتی البرز سوم ریاضی ۳
۱۰۱۲۵۸۹ کیانا طاهری قزوینی قزوین تاکستان فاطمه الزهرا سوم تجربی ۱
۱۰۱۲۵۴۹ فاطمه طاهر خانی قزوین تاکستان فاطمه الزهرا سوم تجربی ۲
۱۰۱۳۴۱۵ زهرا حاجی پور سور کوهی قزوین ناحیه ۲ فاطمه الزهرا سوم تجربی ۳
۱۰۰۹۸۴۲ فاطمه محرمی قزوین ابیک سوره سوم انسانی ۱
۱۰۱۳۳۰۲ زینب شیر خانلو قزوین خرمدشت الزهرا سوم انسانی ۲
۱۰۱۲۵۹۴ فریما رحمانی قزوین تاکستان فاطمه الزهرا سوم انسانی ۳

کرمان

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۱۰۰۱۷۲ هدی خواجه حسنی کرمان بافت هدف هفتم ۱
۱۰۹۵۲۷۷ فاطمه آنایی کرمان جیرفت فرزانگان هفتم ۲
۱۰۹۵۲۶۱ نرجس امیری کرمان جیرفت فرزانگان هفتم ۳
۱۱۰۰۸۹۳ فاطمه سیدی کرمان جیرفت فرزانگان هشتم ۱
۱۱۰۴۶۲۷ هستی پورداور کرمان رفسنجان پروین اعتصامی هشتم ۲
۱۱۰۴۶۳۳ آناهیتا کرمی کرمان رفسنجان پروین اعتصامی هشتم ۳
۱۱۰۰۸۷۹ الهه فرخی کرمان جیرفت فرزانگان نهم ۱
۱۱۰۰۲۸۱ زهره ایرانپور کرمان بافت هدف نهم ۲
۱۱۰۰۸۳۳ مهسا عظیمی افشار کرمان جیرفت فرزانگان نهم ۳
۱۱۰۰۰۰۵ محدثه آرمون کرمان بافت نمونه دولتی شریعت دهم ریاضی ۱
۱۱۰۰۷۵۴ مرتضی سینایی کرمان زرند شاهد دهم ریاضی ۲
۱۱۰۰۷۵۷ علی گلستانی کرمان زرند شاهد دهم ریاضی ۳
۱۱۰۰۸۰۳ معصومه خنامانی کرمان بردسیر شایستگان دهم تجربی ۱
۱۱۰۰۸۰۱ نیلوفر شاه رحمانی کرمان بردسیر شایستگان دهم تجربی ۲
۱۱۰۱۰۵۱ مهلا زینلی کرمان کشکوئیه ابوعلی سینا دهم تجربی ۳
۱۱۰۰۴۳۵ عاطفه شهابی کرمان عشایری عصمتیه عشایری دهم انسانی ۱
۱۱۰۰۵۱۹ فاطمه لر جعفر آبادی کرمان عشایری عشایری زینبیه دهم انسانی ۲
۱۱۰۰۵۱۷ آزیتا غزنوی کرمان عشایری عشایری زینبیه دهم انسانی ۳
۱۱۰۰۹۱۷ علی نیک نفس فردوسیه کرمان نوق حاج حبیب الله شریفی بهرمانی سوم ریاضی ۱
۱۱۰۰۷۴۲ امیر مهدی رشیدی کرمان زرند امام خمینی سوم ریاضی ۲
۱۱۰۰۷۶۷ علی گلستانی کرمان زرند شاهد سوم ریاضی ۳
۱۱۰۰۷۶۳ محمد رضا حسین زاده کرمان زرند شاهد سوم تجربی ۱
۱۱۰۰۹۷۳ زهرا رمضانی زاده کرمان نوق نصرت رهنما بهرمانی سوم تجربی ۲
۱۱۰۰۴۹۳ سمانه شبکار کرمان عشایری عشایری زینبیه سوم تجربی ۳
۱۱۰۰۹۹۸ زهرا فردوسیان کرمان نوق نصرت رهنما بهرمانی سوم انسانی ۱
۱۱۰۰۵۰۳ نگین آرامش کرمان عشایری عشایری زینبیه سوم انسانی ۲
۱۱۰۰۹۸۹ مهلا پور شیخیعلی کرمان نوق نصرت رهنما بهرمانی سوم انسانی ۳

کرمانشاه

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۰۲۵۵۶۳ رومینا فتحی کرمانشاه ناحیه ۱ ابانگاه چهارم ۱
۱۰۲۵۵۴۱ کیان دادفریان کرمانشاه ناحیه ۱ ابانگاه چهارم ۲
۱۰۲۵۵۴۰ بردیا میلادی کرمانشاه ناحیه ۱ ابانگاه چهارم ۳
۱۰۱۶۷۹۶ کوثر رحمانی پور کرمانشاه اسلام اباد شاهد لاله پنجم ۱
۱۰۳۸۱۱۲ نسترن قیاسی کرمانشاه ناحیه ۳ مهراذین پنجم ۲
۱۰۳۸۰۴۲ اذین حیدریان کرمانشاه ناحیه ۳ مهراذین پنجم ۳
۱۰۲۸۴۱۵ محمدحسن ربانی کرمانشاه ناحیه ۱ یگانه ششم ۱
۱۰۲۰۷۷۵ ژینا احمدی کرمانشاه دالاهو کوثر ششم ۲
۱۰۳۸۱۵۴ پارمیس امیریان کرمانشاه ناحیه ۳ مهراذین ششم ۳

کهکیلویه و بویراحمد

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۰۴۷۰۸۳ نرکس فروغی زاده کهکیلویه و بویر احمد گچساران اسیه دوم دبستان ۱
۱۰۴۷۰۹۵ تبسم هاشمی کهکیلویه و بویر احمد گچساران اسیه دوم دبستان ۱
۱۰۴ ۸۰۰۵ علی احمدی کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان دوم دبستان ۱
۱۰۴۸۰۱۲ ایلیا انصاری کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان دوم دبستان ۱
۱۰۴۸۰۲۰ سپهر برون کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان دوم دبستان ۱
۱۰۴۸۰۶۵ محمدامین علیزاده کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان دوم دبستان ۱
۱۰۴۸۹۲۷ سحر باقری کهکیلویه و بویر احمد گچساران مرضیه دوم دبستان ۲
۱۰۴۷۰۸۴ زهرا فرهیخته کهکیلویه و بویر احمد گچساران اسیه دوم دبستان ۳
۱۰۵۰۵۴۳ زینب پروان کهکیلویه و بویر احمد مارگون دلیرچ وسطی دوم دبستان ۳
۱۰۵۰۵۴۴ رزینا پروان کهکیلویه و بویر احمد مارگون دلیرچ وسطی دوم دبستان ۳
۱۰۵۰۵۴۵ فاطمه حضرتی کهکیلویه و بویر احمد مارگون دلیرچ وسطی دوم دبستان ۳
۱۰۴۷۱۰۴ یکتاالسادات اکبرنژاد کهکیلویه و بویر احمد گچساران اسیه سوم دبستان ۱
۱۰۴۷۱۴۰ شیده نارک پور کهکیلویه و بویر احمد گچساران اسیه سوم دبستان ۲
۱۰۴۸۱۱۹ امیر محمد حیدر پور کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان سوم دبستان ۳
۱۰۴۸۱۳۳ محمد جواد رضا نسب کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان سوم دبستان ۳
۱۰۴۸۱۳۹ اوستا سالاری کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان سوم دبستان ۳
۱۰۴۸۱۵۹ علی علی زاده کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید تندگویان سوم دبستان ۳
۱۰۵۰۵۴۸ شیلا پروان کهکیلویه و بویر احمد مارگون دلیرچ وسطی چهارم دبستان ۱
۱۰۴۹۷۳۱ ام البنین دوستی کتج کهکیلویه و بویر احمد لنده بنت الهدی چهارم دبستان ۲
۱۰۵۰۵۴۷ تارا انبان باز کهکیلویه و بویر احمد مارگون دلیرچ وسطی چهارم دبستان ۳
۱۰۵۲۱۶۹ روژان گودرزی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج پویا پنجم دبستان ۱
۱۱۰۵۳۷۷ آرزو افرایی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج الهه نور پنجم دبستان ۲
۱۰۵۰۵۱۸ محدثه سهرابی اصل کهکیلویه و بویر احمد یاسوج دانش هفت چشمه پنجم دبستان ۳
۱۰۴۹۱۶۱ پردیس شفیع نسب کهکیلویه و بویر احمد گچساران نرگس ششم دبستان ۱
۱۰۴۴۴۳۹ حسن محمدی تبار کهکیلویه و بویر احمد دهدشت شاهد ۲ ششم دبستان ۲
۱۰۴۷۷۴۳ مهدی رضایی کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهدای نفت ششم دبستان ۳
۱۰۵۵۵۷۷ حسن کرمی سیف آباد کهکیلویه و بویر احمد یاسوج شهید بهشتی هفتم ۱
۱۰۵۲۷۷۸ دنیا دیانتی پور کهکیلویه و بویر احمد یاسوج حجاب هفتم ۲
۱۰۵ ۲۳۶۴ آریا رضایی جهان آباد کهکیلویه و بویر احمد یاسوج توحیدی هفتم ۳
۱۰۵۵۶۱۵ احمدرضا روهنده کهکیلویه و بویر احمد یاسوج شهید بهشتی هشتم ۱
۱۰۵۵۶۳۰ رامین مودت جاه کهکیلویه و بویر احمد یاسوج شهید بهشتی هشتم ۲
۱۰۵۵۶۰۷ رضا دانشی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج شهید بهشتی هشتم ۳
۱۰۵۳۰۱۳ یلدا مسعود مقامی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج حجاب نهم ۱
۱۰۵۵۶۶۳ حسین رحیمی سی سخت کهکیلویه و بویر احمد یاسوج شهید بهشتی نهم ۲
۱۰۵۲۹۸۴ مهدیه صالحی خواه کهکیلویه و بویر احمد یاسوج حجاب نهم ۳
۱۰۵۶۷۰۹ آیدا ارمین پیلی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج فرزانگان دهم ریاضی ۱
۱۰۵۶۷۱۳ مهسا ملک زاده منصور آباد کهکیلویه و بویر احمد یاسوج فرزانگان دهم ریاضی ۲
۱۰۴۷۹۳۷ علیرضا بیعتی نژاد کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید بهشتی دهم ریاضی ۳
۱۰۴۸۴۷۶ لیلا میری کهکیلویه و بویر احمد گچساران فرزانگان دهم تجربی ۱
۱۰۴۸۴۶۴ شیدا پور سوسن کهکیلویه و بویر احمد گچساران فرزانگان دهم تجربی ۲
۱۰۴۸۴۶۶ دل ارا حبیبی کهکیلویه و بویر احمد گچساران فرزانگان دهم تجربی ۳
۱۰۴۲۷۸۳ سید وحدت پاکزاده کهکیلویه و بویر احمد چاروسا شهید دردمه بیسدون دهم انسانی ۱
۱۰۴۲۷۸۴ احسان رستمی کهکیلویه و بویر احمد چاروسا شهید دردمه بیسدون دهم انسانی ۲
۱۰۴۳۰۳۷ مهاجر نظری زاده کهکیلویه و بویر احمد چرام امام خمینی دهم انسانی ۳
۱۰۴۷۹۶۳ حمید رضا شیخ ممو کهکیلویه و بویر احمد گچساران شهید بهشتی سوم ریاضی ۱
۱۰۴۲۲۴۲ کوثر حکیمی منش کهکیلویه و بویر احمد بهمئی هاجر سوم ریاضی ۲
۱۰۴۲۲۴۰ گوهرشاد بهمنی کهکیلویه و بویر احمد بهمئی هاجر سوم ریاضی ۳
۱۰۴۸۴۸۵ مهرسا حیدری کهکیلویه و بویر احمد گچساران فرزانگان سوم تجربی ۱
۱۰۴۸۴۹۸ مارال امیری کهکیلویه و بویر احمد گچساران فرزانگان سوم تجربی ۲
۱۰۴۸۵۱۷ سیده الهه محمدی کهکیلویه و بویر احمد گچساران فرزانگان سوم تجربی ۳
۱۰۴۴۱۹۷ شیوا ابروان کهکیلویه و بویر احمد چرام معرفت سوم انسانی ۱
۱۰۵۴۸۸۸ تارا ظهرابی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج شاهد سوم انسانی ۲
۱۰۴۲۷۸۱ عادل فرزاد کهکیلویه و بویر احمد چاروسا شهید دانشخواه سوم انسانی ۳

گیلان

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۱۰۲۹۶۷ اندیشه حقیقی گیلان بندرانزلی نشاط دوم ۱
۱۱۰۳۰۲۰ تیارا حبیبی جفرودی گیلان بندرانزلی نشاط دوم ۲
۱۱۰۳۳۳۰ پانته آ نخ ساز گیلان رشت ناحیه ۱ دبستان غیردولتی عطاآفرین دوم ۳
۱۱۰۳۱۸۳ زهرا رجین گیلان دیلمان شهید میر حیسنی دیلمان سوم ۱
۱۱۰۲۶۹۹ دیبا رمضانی ساحلی گیلان بندرانزلی دبستان بهشت آیین سوم ۲
۱۱۰۳۵۹۵ امیرحسین همتی گیلان رشت ناحیه ۱ معرفت نو سوم ۳
۱۱۰۲۹۷۸ رومینا باغبان محمدی گیلان بندرانزلی نشاط چهارم ۱
۱۱۰۲۹۸۴ نرگس ژاله مستقیم گیلان بندرانزلی نشاط چهارم ۲
۱۱۰۲۹۸۰ آویشن پزنده گیلان بندرانزلی نشاط چهارم ۳
۱۱۰۳۳۷۶ آریانا رمضانی گیلان رشت ناحیه ۱ دبستان غیردولتی عطاآفرین پنجم ۱
۱۱۰۳۳۸۱ تبسم زرین گیلان رشت ناحیه ۱ دبستان غیردولتی عطاآفرین پنجم ۲
۱۱۰۲۷۳۲ درسا رمضانی ساحلی گیلان بندرانزلی دبستان بهشت آیین پنجم ۳
۱۱۰۵۵۳۵ امیرحسین ساسانیان گیلان آستارا خواجه نصیرالدین طوسی آستارا ششم ۱
۱۱۰۳۷۰۴ مانی فئید گیلان رشت ناحیه ۱ معرفت نو ششم ۲
۱۱۰۳۳۹۲ ثنا شوقی نژاد گیلان رشت ناحیه ۱ دبستان غیردولتی عطاآفرین ششم ۳
۱۱۰۴۰۶۵ عسل اسماعیلی گیلان لاهیجان مریم تاجگردون هفتم ۱
۱۱۰۴۱۰۶ عادل نوربخش گیلان لنگرود غیردولتی میثاق هفتم ۲
۱۱۰۳۸۹۰ فائزه عفت دوست گیلان صومعه سرا نمونه دولتی حیات طیبه هفتم ۳
۱۱۰۲۵۹۸ سارا حدادی گیلان آستارا نمونه دولتی شهید علی انصاری هشتم ۱
۱۱۰۲۵۹۳ زینب داوری گیلان آستارا نمونه دولتی شهید علی انصاری هشتم ۲
۱۱۰۲۶۲۸ آویسا مستحسن گیلان آستارا نمونه دولتی شهید علی انصاری هشتم ۳
۱۱۰۴۰۰۴ سودا صادقی بورکهیم گیلان صومعه سرا نمونه دولتی حیات طیبه نهم ۱
۱۱۰۲۶۴۳ ملیسا سیاوشان گیلان آستارا نمونه دولتی شهید علی انصاری نهم ۲
۱۱۰۴۰۰۱ راضیه یوسفی سنگجوئی گیلان صومعه سرا نمونه دولتی حیات طیبه نهم ۳
۱۱۰۴۱۳۶ سهیلا تیزکار گیلان لنگرود ناوسروان اسماعیلی دهم علوم انسانی ۱
۱۱۰۴۱۳۴ معصومه جوانمردی گیلان لنگرود ناوسروان اسماعیلی دهم علوم انسانی ۲
۱۱۰۴۱۳۵ فاطمه پورقاسمی گیلان لنگرود ناوسروان اسماعیلی دهم علوم انسانی ۳
۱۱۰۳۱۵۹ زهرا یگانه دیزجور گیلان تالش فرزانگان تالش سوم علوم تجربی ۱
۱۱۰۴۱۳۹ الهام رضا دوست گیلان لنگرود ناوسروان اسماعیلی سوم علوم انسانی ۱
۱۱۰۴۱۴۳ زهرا رضا دوست گیلان لنگرود ناوسروان اسماعیلی سوم علوم انسانی ۲
۱۱۰۴۱۴۰ فاطمه حبیبی گیلان لنگرود ناوسروان اسماعیلی سوم علوم انسانی ۳

لرستان

کد نام ونام خانوادگی استان منطقه مدرسه پایه رتبه در استان میانگین مرحله
۱۰۵۷۷۸۱ امیررضا رضانژاد لرستان خرم اباد ناحیه ۱ اندیشمند فردا دوم ۱
۱۰۵۷۷۷۷ ایلیا زمانی لرستان خرم اباد ناحیه ۱ اندیشمند فردا دوم ۲
۱۰۵۷۷۷۶ طاها خسروی لرستان خرم اباد ناحیه ۱ اندیشمند فردا دوم ۳
۱۰۵۷۸۷۰ فاطمه سپهوند لرستان خرم اباد ناحیه ۱ اندیشمند فردا سوم ۱
۱۰۵۷۸۶۹ فاطمه امید لرستان خرم اباد ناحیه ۱ اندیشمند فردا سوم ۲
۱۰۵۷۷۹۶ محمدمهدی نواب لرستان خرم اباد ناحیه ۱ اندیشمند فردا سوم ۳
۱۰۵۷۸۷۶ هانا میرزایی لرستان خرم اباد ناحیه ۱ اندیشمند فردا چهارم ۱
۱۰۵۷۷۵۶ امیررضا حسنلو لرستان خرم اباد ناحیه ۱ امام رضا(ع) چهارم ۲
۱۰۵۷۷۵۳ علیرضا اسماعیلی تاج امیر لرستان خرم اباد ناحیه ۱ امام رضا(ع) چهارم ۳
۱۰۵۷۷۶۱ ثنا سوری لرستان خرم اباد ناحیه ۱ امام رضا(ع) پنجم ۱
۱۰۵۸۱۱۷ سید طاها موسوی لرستان خرم اباد ناحیه ۱ بصیرت پنجم ۲
۱۰۵۸۱۱۴ ایلیا رشنو لرستان خرم اباد ناحیه ۱ بصیرت پنجم ۳
۱۰۵۷۹۲۷ اهورا بیرانوند لرستان خرم اباد ناحیه ۱ پارس اندیش ششم ۱
۱۰۵۷۹۲۴ محمدکسری اللهیاری لرستان خرم اباد ناحیه ۱ پارس اندیش ششم ۲
۱۰۵۷۹۵۰ حسین نیکنام لرستان خرم اباد ناحیه ۱ پارس اندیش ششم ۳
۱۰۵۸۱۲۴ حسین پناهی راد لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ هفتم ۱
۱۰۵۸۱۲۲ امیرمحمد نادری زاده لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ هفتم ۲
۱۱۰۵۶۱۶ یاسین بیرانوند لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ هفتم ۳
۱۰۵۸۱۳۱ علی رضا میر اسماعیلی لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ هشتم ۱
۱۰۵۸۱۳۲ حسین سوری لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ هشتم ۲
۱۰۵۸۱۲۹ علی بهاروند لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ هشتم ۳
۱۰۵۸۱۳۹ محمدمهدی شعبان لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ نهم ۱
۱۰۵۸۱۴۳ دانیال اشوری لرستان خرم اباد ناحیه ۲ توتونچی ۱ نهم ۲
۱۰۵۸۰۲۱ محمد جمالی فرد لرستان خرم اباد ناحیه ۱ پارس اندیش نهم ۳

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

x

این مطالب را نیز ببینید!

معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از با سابقه ترین موسسات آموزش عالی کشور ...