بسته‌ی آموزشی سوم دبستان - بسته‌ی آزمون
محتویات ارزیابی جامع تحصیلی تعداد 9 آزمون (هر ماه یک آزمون)
         
نوع آزمون نوع سؤالات تعداد مراحل 
ارزیابی جامع تحصیلی سواد خواندن
(برگرفته از الگوی محتوایی PIRLS)
چهارگزینه‌ای - تشریحی 2 9
پیشرفت ریاضی و علوم
(برگرفته از الگوی محتوایی TIMSS)
چهارگزینه‌ای - تشریحی 2
سود سواد
(همه‌ی درس‌ها در یک داستان)
چهارگزینه‌ای - تشریحی 3
مسابقه‌ی علمی چهارگزینه‌ای 2
خدمات جانبی آزمون توضیحات
دفترچه‌ی تمرین و خواندن شیرین شامل: پاسخ‌های تشریحی و ریشه‌یابی اشکالات
تمرین‌هایی برای بهبود یادگیری ناقص در مباحث آزمون
آمادگی برای ارزیابی ماه بعد
خدمات اینترنتی ثبت نام، کارنامه مشاوره محور