بسته‌ی آموزشی نهم (سوم متوسطه‌ی اول) - بسته‌ی آزمون
محتویات ارزیابی جامع تحصیلی تعداد 11 آزمون 
         
نوع آزمون نوع سؤالات تعداد مراحل 
ارزیابی جامع تحصیلی پیشرفت درسی چهارگزینه‌ای 7 11
پیشرفت ریاضی و علوم
(برگرفته از الگوی محتوایی TIMSS)
چهارگزینه‌ای - تشریحی 2
پیشرفت زبان‌ها چهارگزینه‌ای - تشریحی 2
خدمات جانبی آزمون توضیحات
دفترچه‌ی پاسخ شامل پاسخ‌های تشریحی و ریشه‌یابی اشکالات
خدمات اینترنتی ثبت نام، کارنامه مشاوره محور