بسته‌ی آموزشی سوم دبیرستان- رشته‌ی انسانی - بسته‌ی آزمون
محتویات ارزیابی جامع تحصیلی تعداد 9 آزمون 
         
نوع آزمون نوع سؤالات تعداد مراحل 
ارزیابی جامع تحصیلی پیشرفت درسی چهارگزینه‌ای 7 9
شبیه‌ساز امتحانات نهایی  تشریحی 2
خدمات جانبی آزمون توضیحات
دفترچه‌ی پاسخ شامل پاسخ‌های تشریحی و ریشه‌یابی اشکالات
خدمات اینترنتی ثبت نام، کارنامه مشاوره محور