بسته‌ی آموزشی پیش‌دبستانی - بسته‌ی آزمون
محتویات آزمون سنجد تعداد 2 آزمون 
         
نوع آزمون نوع سؤالات تعداد مراحل 
سنجد (ارزیابی تحصیلی نابسته به خواندن) مدادکاغذی 2
خدمات جانبی آزمون توضیحات
کنجد (دفترچه‌ی تمرین) شامل بازی‌ها، تمرین‌ها و فعالیت‌های تکمیلی
خدمات اینترنتی ثبت نام، کارنامه مشاوره محور