از این داستان چه نتیجه‌ای میگیرید؟

آبان, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری

در ارزیابی سواد خواندن، دانش آموزان پس از خواندن یک داستان، به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهند که از لایه‌های متفاوت متن طراحی شده است. با پاسخ دادن به این پرسش‌ها آنها می‌آموزند که وقتی یک داستان را می‌خوانند به چه مسائلی توجه کنند و همچنین وادار به استدلال و بررسی می‌شوند.

اگر دانش‌آموزان بر اساس پاسخ‌های از پیش تعیین شده و اندوختن معلومات کتابی به سوالات پاسخ دهند به جای اینکه مطالب را تجزیه و تحلیل و بررسی نمایند؛ نوع پرسیدن می‌تواند آن‌ها را وادار به استدلال کردن و توجه به لایه‌های متفاوت متن کند. برای نمونه پاسخ‌های واگرای دانش‌آموزان یک کلاس را به پرسش «از این داستان چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟» در تصویر زیر نمایش داده شده است. همین‌که ارزیابی سواد خواندن توانسته‌است دانش‌آموزان را وادار به استدلال کند و آنها چنین نتیجه‌های اخلاقی و اجتماعی زیبایی از داستان بگیرند، کمک فراوانی به آموختن آن‌ها شده است.

Untitled

تنها با تغییر محتوای ارزیابی نمی‌توان انتظار داشت که آموزش به نتایجی مطلوبی می‌رسد بلکه نگرش معلمان نیز بایستی تغییرات اساسی در مواجهه با ارزیابی‌های جدید داشته باشد. نمونه پاسخ دانش‌آموزان کلاسی به همان سوال ۱۵ که پاسخ یکسانی به سوال داده‌اند نشان می‌دهد، معلم به هر دلیلی پاسخی را به صورت شفاهی خوانده است و دانش‌آموزان مانند دیکته آن را نوشته‌اند. این کار منجر به عدم توجه دانش‌آموز به داستان و مقابله با کسب لذت ادبی از داستان می‌شود و ما را از هدف اصلی که همان تغییر نگرش نسبت به خواندن و لذت بخش کردن یادگیری است، دور می‌کند.

Untitled2

Tags