اسفند, ۱۳۹۶ No Comments مقالات, مقالات روانشناسی, مقالات علمی

همه ی بچه ها گاهی احساس می کنند با آن ها منصفانه رفتار نشده است. آن ها تصور می کنند به خاطر اینکه بچه هستند، کمتر به احساسات شان توجه می شود، نادیده گرفته می شوند و اگر تصمیمات والدین موجب ناراحتی آن ها شود، والدین به آن ها توجهی ندارند. اغلب بچه ها دوست دارند کارهایی انجام دهند که از انجام آن لذت می برند و در عین حال والدین آن امور را به ضرر فرزندشان می دانند و آن ها را مجبور می کنند تا به گفته ها و نصایح آن ها عمل نمایند. نکته مهم این است که والدین مسائل را از نگاه فرزندشان ببینند و اگر به پیشنهادات بچه ها توجه کنند، آن ها بهتر از آنچه که فکرش را می کنند، رفتار خواهند کرد. طبیعی است که اغلب دیدگاه بچه ها با نگرش و دیدگاه والدین متفاوت است. گاهی نیز بچه ها به شیوه والدین به مسائل نگاه می کنند، اما والدین توجهی به آن ها ندارند. در این لحظه آنان تصور می کنند که آن ها را نادیده گرفته اند و قابل درک است که سرکش و نافرمان شوند. باید به آن ها احترام بگذارید و به آن ها بگویید به دیدگاه شان درباره ی زندگی توجه دارند.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *