اعلام نتایج

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون کنکور آزمایشی شهرستان گناباد

مشاهده کارنامه توجه: برای مشاهده کارنامه خود کافی است روی لینک روبرو کلیک فرمایید

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه کنکور آزمایشی نبیاد علوی مرحله سوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.
توجه: نتایج داوطلبان بر اساس میزان پاسخ برگ های دریافتی، اعلام شده است

علام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه استان یزد

مشاهده کارنامه توجه: برای مشاهده کارنامه خود کافی است روی لینک روبرو کلیک فرمایید

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی دوره دوم متوسطه استان یزد

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

اعلام نتایج آزمون و مشاهده کارنامه پیشرفت تحصیلی استان کهگیلویه و بویر احمد، متوسطه اول

مشاهده کارنامه توجه: برای مشاهده کارنامه خود کافی است روی لینک روبرو کلیک فرمایید

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استان کهگیلویه و بویر احمد- متوسطه دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

اعلام نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی استان سیستان و بلوچستان دوره متوسطه دوم

مشاهده کارنامه توجه: برای مشاهده کارنامه خود کافی است روی لینک روبرو کلیک فرمایید

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استان سیستان و بلوچستان دوره متوسطه اول

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

اعلام نتایج مسابقات علمی استان کرمان و گلستان مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

مشاهده کارنامه توجه: برای مشاهده کارنامه خود کافی است روی لینک روبرو کلیک فرمایید

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون تقویت بنیه علمی استان بوشهر

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کارنامه ارزیابی پیشرفت تحصیلی استان های گلستان و کرمان (آذر ماه ۱۳۹۷)

مشاهده کارنامه توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه ارزیابی کنکور آزمایشی استان سیستان و بلوچستان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

اعلام نتایج نهایی کنکور طرح ارتقا سطح علمی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار بنیاد علوی( برای مشاهده کارنامه کلیک فرمایید )

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کارنامه ارزیابی پیشرفت تحصیلی و کنکور آزمایشی دوره متوسطه اول و دوم استان یزد (دوازدهم و سیزدهم و هجدهم آذر ماه ۱۳۹۷)

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کارنامه ارزیابی پیشرفت تحصیلی و کنکور ویژه مدارس عادی دوره متوسطه اول و دوم استان کردستان (یازدهم آذر ماه ۱۳۹۷)

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

مسابقه علمی مدارس علوم معارف اسلامی(صدرا)

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی استان چهارمحال بختیاری متوسطه اول

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت علوم و ریاضی ویژه انحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی کرمانشاه مرحله سوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

مسابقات علمی کشوری مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی دوره پیش دانشگاهی استان خراسان شمالی مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

سود سواد استان کرمانشاه پایه چهارم ابتدایی مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی دوره متوسطه اول استان کردستان مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پایش و سنجش تحصیلی استان کرمانشاه پایه پنجم وششم مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی تیزهوشان ویژه استان سیستان و بلوچستان پایه ششم ابتدایی مرحله اول

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

بنیاد علوی کنکور آزمایشی مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

تیزهوشان مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی ویژه استان فارس

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی ویژه استان های کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کنکورآزمایشی استان لرستان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی دوره دوم متوسطه استان همدان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی استان اردبیل

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

مسابقه علمی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی استان سیستان و بلوچستان متوسطه اول

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی استان سیستان و بلوچستان متوسطه دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه همدان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی تشریحی ریاضی،مقطع ابتدایی بنیاد رضوی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی تشریحی علوم ،مقطع ابتدایی بنیاد رضوی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی تشریحی فارسی ،مقطع ابتدایی بنیاد رضوی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی پایش و سنجش تحصیلی پایه پنجم وششم استان چهارمحال و بختیاری

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی سود سواد ویژه پایه چهارم استان چهارمحال و بختیاری

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کارنامه پایش و سنجش تحصیلی پایه پنجم و ششم ابتدایی استان کرمانشاه

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

سود سواد پایه چهارم استان کرمانشاه

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کارنامه پیشرفت تحصیلی کشوری

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی چهارمحال و بختیاری

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کارنامه پیشرفت تحصیلی اعضای قرارگاه ملی و استانی انجمن اسلامی دانش آموزان

مشاهده کارنامه  توجه: کارنامه راس ساعت ۱۶:۳۰ پنجشنبه، ۳۰ آذر قابل مشاهده می‌باشد.

کنکور آزمایشی مرحله اول بنیاد علوی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت ریاضی و علوم مرحله اول

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

بنیاد رضوی درس فارسی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

بنیاد رضوی درس علوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

بنیاد رضوی درس ریاضی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

ارزیابی شروع سال تحصیلی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

تیزهوشان مرحله اول

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی امارات متحده عربی

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت تحصیلی متوسطه دوم استان کردستان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

پیشرفت ریاضی و علوم ویژه اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.

کنکور آزمایشی استان کردستان

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.