اعلام نتایج

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه ارزشیابی میزان اثربخشی دروس ریاضی و علوم

مشاهده کارنامه توجه: برای مشاهده کارنامه خود کافی است روی لینک روبرو کلیک فرمایید

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون هماهنگ مرحله دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.
توجه: نتایج داوطلبان بر اساس میزان پاسخ برگ های دریافتی، اعلام شده است

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مقطع متوسطه اول-مرحله اول

مشاهده کارنامه توجه: برای مشاهده کارنامه خود کافی است روی لینک روبرو کلیک فرمایید

اعلام نتایج و مشاهده کارنامه آزمون هماهنگ مرحله اول مقطع متوسطه دوم

مشاهده کارنامه  توجه: چنانچه در رتبه های شما علامت سوال درج شده بود یعنی اینکه پاسخ برگ شما بدست ما نرسیده است.
توجه: نتایج داوطلبان بر اساس میزان پاسخ برگ های دریافتی، اعلام شده است