اکسیژن

آبان, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری

در یکی از سوالات ارزیابی پیشرفت ریاضی و علوم از دانش‌آموزان سوم دبستان خواسته بودیم که:

یک مورد از گازهایی که در زندگی روزمره استفاده می‌کنید را نام ببرید.

این سوال بر اساس اطلاعات صفحه ۲۳ کتاب آنها طراحی شده بود و کلمه ی «اکسیژن» در این صفحه دو بار تکرار شده بود. اما دانش‌آموزان با املاهای متفاوت این کلمه را نوشتند.

 

اکسی ژن، اگسی ژن، اکسی جن، اگسی جن، وکسی جن، عکزی جن، عکزی شن، عگزیجن، عگزیجن، عکسیجن، عوکسیجن، عکسیژن، اکسیجن، اکسیچن، اگسیچن، اکشیجم، اکشیرن، اکشیدن، اگنشیزن، اکسجیژن، اکجین جن، استیجن، اسیژن، اسیجن، اکجسین، اکسجین، اکسین، اگژیجن، اگزیژن، اکزیژن، اکزیون، وکسیجون، اسکیژن، اکسیژین، اکثیژن، اکژیجن و . . .

oksizhen

این مسئله، معلول کاهش متون اطلاعاتی در درس علوم دانش‌آموزان است. با تغییراتی که در سال‌های اخیر بر روی کتب درسی پایه‌های دبستان انجام شد، علیرغم افزایش کارایی کتب و انطباق آن با اهداف TIMSS و کاربردی کردن مفاهیم ارائه شده؛ مسئله‌ای که مورد غفلت واقع شده است، کاهش متون اطلاعاتی در درس علوم است و این امر باعث شده است خواندن متن اطلاعاتی برای دانش‌آموزان امری غریب باشد. تکیه بر آموزش تصویری و غیرمکتوب امر لازم و ضروری در درس علوم است اما از مطالعه مکتوب نیز نباید غافل شد.

Untitled-1

Tags