اگر از ایستگاه فضایی به پایین بپرید چه اتفاقی می‌افتد؟

تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر نجوم و فضا

اگر از ایستگاه فضایی به پایین بپرید چه اتفاقی می‌افتد؟

تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر از ایستگاه فضایی بین‌المللی به پایین بپرید، چه اتفاقی برای شما می‌افتد و چگونه به زمین می‌رسید؟

شاید بسیاری از کاربران با طرح این پرسش، سریعا به مسائل مربوط به تاثیرات فضا بر روی بدن اشاره کنند؛ ولی تصور کنیم که برای پرش از ایستگاه فضایی از یک لباس ایمن استفاده می‌کنیم. با این فرض، ممکن است برخی کاربران در پاسخ به سوال ما بگویند تنها چند دقیقه یا چند ساعت. اما زمان رسیدن به زمین بسیار بیشتر از چند ساعت خواهد بود. در واقع، ۲.۵ سال طول می‌کشد تا شما به سطح زمین برسید چرا که پرش از فضا تنها به ارتفاع بستگی ندارد.

با این تفاسیر، چرا زمان رسیدن به زمین تا این اندازه طولانی است؟ در گجت تی وی امروز به این سوال پاسخ خواهیم داد: