بازدید مدیرعامل مؤسسه علمی آینده سازان از نمایشگاه ستاد زیست فناوری

مهر, ۱۳۹۶ بدون نظر اخبار و رویدادها

در حاشیه نشست مؤسسه علمی آینده سازان با ستاد زیست فناوری معاونت ریاست جمهوری، مدیرعامل مؤسسه علمی آینده سازان به همراه جمعی از کارکنان مؤسسه از نمایشگاه زیست فناوری در محل مصلی تهران بازدید کردند.

IMAG2636 IMAG2657 IMAG2679 IMAG2670

Tags