تشریح فعالیت های موسسه

دی, ۱۳۹۶ بدون نظر اخبار و رویدادها

آقای ارشاد استعدادی مدیر عامل موسسه آینده سازان در برنامه فرصت برابر حضور یافته و فعالیت های علمی این موسسه را تشریح نمودند.

میتوانید فیلم این برنامه را در زیر مشاهده نمایید.