تغییر خلق در کودکان

دی, ۱۳۹۶ بدون نظر مقالات, مقالات روانشناسی

بچه ها شش ماه به شش ماه شاهد تغییراتی در وجودشان هستند که تعادل رفتاری آنها را به هم میزند. کودکی که تا به حال کودک آرام و خوبی بوده ممکن است چند ماه دیگر شروع به اذیت کند و بعد از مدتی دوباره آرام بگیرد.

این به هم خوردن تعادل میتواند تا یازده سالگی ادامه پیدا کند که کودک زیر سایه محبت و مهربانی پدر و مادر میتواند هر بار از این بحران ها رد بشود.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *