تغییر خلق در کودکان

دی, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

بچه ها شش ماه به شش ماه شاهد تغییراتی در وجودشان هستند که تعادل رفتاری آنها را به هم میزند. کودکی که تا به حال کودک آرام و خوبی بوده ممکن است چند ماه دیگر شروع به اذیت کند و بعد از مدتی دوباره آرام بگیرد.

این به هم خوردن تعادل میتواند تا یازده سالگی ادامه پیدا کند که کودک زیر سایه محبت و مهربانی پدر و مادر میتواند هر بار از این بحران ها رد بشود.

Tags