تمرین رهایی از افکار منفی

بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

ما هرروز با افکار منفی بسیاری مواجه می­شویم، افکاری که ما را از هرگونه اقدام و حرکتی که باز می­دارند، می ترسانند. این خرده افکار منفی روزانه بسیار خطرناک هستند و نه تنها مانع پیشرفت و موفقیت مان می­شوند، بلکه می توانند حتی ما را بیمار کنند. با چند تکنیک ساده می توان از این افکار راحت شد:

  1. افکار منفی را روی یک کاغذ نوشته و آن ها را پاره کنید.
  2. هرگاه فکر منفی به سراغتان آمد، بگویید: ایست، نه
  3. اگر فکر منفی به ذهنتان رسید، فورا به خود بگویید: بعدی
  4. تصور کنید افکار منفی را درون یک بادکنک فوت می­کنید و سپس آن بادکنک را به هوا پرتاب کنید.
  5. به مچ دستتان یک کش کوچک ببندید، هرگاه فکر منفی آم یکبار کش را کشیده و رها کنید، درد موجب فرار فکر منفی از ذهنتان می­شود.
Tags