تکنیک مکث سه ثانیه ( مدیریت دعواهای خانوادگی ) ( استراتژی صبر)

دی, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, علم و دانش, مشاوره

مثلا تشنه اید و لیوان آبی هم در دست دارید، قبل از آنکه آب را بنوشید سه ثانیه مکث کنید.
یا اگر کسی از شما سؤالی می‌پرسد، سریعا جواب ندهید، سه ثانیه مکث کرده، سپس جواب دهید.
خیلی خیلی گرسنه اید، قبل از به دهان گذاشتن هر لقمه غذا، سه ثانیه مکث کنید.
یا داخل ماشین نشسته اید و خیلی هم عجله دارید، قبل از روشن کردن ماشین، بر روی صندلی ماشین به آرامی بنشینید، سه ثانیه مکث کنید و بعد ماشینتان را روشن کنید.
این مکث های سه ثانیه‌ای باعث افزایش قدرت تحمل و صبر شما شده و در نتیجه باعث ماندگاری و افزون شدن انرژی مثبت درشما می‌شود.
در این کار ممارست بخرج دهید تا اینکه ملکه ذهن شما شده و در حافظه تان ثبت گردد.
مهم ترین فایده مکث سه ثانیه‌ای جلوگیری از بروز خشم و عصبانیت می باشد و به شما ترمزی را در اختیار شما قرار می‌دهد خودتان را کنترل کنید.

Tags