رتبه های برتر دانش آموزان اتحادیه در کنکور ۹۷

آذر, ۱۳۹۷ بدون نظر آینده سازان, اخبار و رویدادها

 

جناب آقای عرفان مظفری دانایی ( رتبه دهم کنکور ریاضی کشوری)

 

جناب آقای یاسین شیریان ( رتبه ۹۳ کنکور علوم انسانی کشوری)

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎓یادگیری برای زندگی بهتر با موسسه علمی آینده سازان

https://ayandehsazan.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *