رشد شناختی در کودکان پیش دبستانی

مهر, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, علم و دانش

این مقاله به ویژگی های رشد شناختی کودکان در مرحله پیش دبستانی می پردازد و برخی از رفتارهای آنان را توضیح دادهو شیوه های مقابله و اصلاح آنها را شرح می دهد.