این برنامه برای پیش‌دبستانی‌ها و کلاس اولی‌ها برگزار می‌شود و به صورت تصویری و غیروابسته به خواندن می‌باشد. برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که دانش‌آموزان بتوانند با کمترین راهنمایی، به سوالات پاسخ دهند. این برنامه‌ی ارزیابی بیش‌تر شبیه به بازی است و به لحاظ انگیزشی، جذابیت فراوانی دارد.

 

محتوای مورد پرسش در این برنامه، برای دانش‌آموزان اول دبستان، از سه کتاب فارسی، ریاضی و علوم اول دبستان است و برای نوآموزان پیش‌دبستانی، ارزیابی مهارت‌های مورد نیاز برای ورود به دبستان می‌باشد.

این برنامه در ۴۰ سطح ارائه می‌شود.

کارنامه ى توصیفى سنجد، وضعیت کودک را در هریک از مهارت ها در یکى از سه سطح زیر گزارش مى کند:

۱- آمادگى کافى( تسلط)

۲- در حال پیشرفت

۳-  نیاز به تمرین بیش تر (غیر مسلط)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *