سه گام تا افزایش انگیزه برای درس خواندن

مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر برنامه ریزی تحصیلی, درسی, روانشناسی و یادگیری, علم و دانش, مشاوره

گام اول: برنامه‌‌‌هایتان را بنویسید:

۱. لیستی از تمام مواردی که نیاز به مطالعه دارند، تهیه کنید

۲. بررسی کنید برای هر کلاس درس یا امتحان چه کارهایی باید انجام بدهید

۳.لیست‌تان را اولویت‌ بندی کنید

۴. یک جدول با ستون‌ها و خانه‌های مشخص برای تقسیم‌بندی زمان‌های مفید درس خواندن طراحی کنید

۵. زمان‌هایی را برای فعالیت‌های غیر درسی‌تان در نظر بگیرید

۶. جدولی را که در مرحله‌ی قبل طراحی کردید، پر کنید

گام دوم: برنامه‌‌ریزی مخصوص به خودتان را آماده کنید:

۱. برنامه ریزی درسی فعلی خود را ارزیابی کنید

۲. سبک مطالعه‌ای را که برای‌تان مناسب‌تر است، پیدا کنید

۳. خودتان را ملزم به اجرای برنامه‌تان کنید

گام سوم: از برنامه‌ریزیتان پیروی کنید:

۱. از وقت‌های آزادتان به بهترین شیوه استفاده کنید

۲. برای خودتان زنگ تفریح‌های کوتاه در نظر بگیرید و بیش از آن وقت‌تان را هدر ندهید

۳. به برنامه‌ریزی‌تان پایبند باشید و از آن سرپیچی نکنید

۴. دیگران را در جریان برنامه‌ریزیتان قرار بدهید