شخصیت یا رفتار؛ تغییر کدام یک؟

بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

از جمله اشتباهات والدین در مورد فرزندانشان و حتی سایر افرادی که با آن ها در ارتباط هستند، قضاوت در مورد شخصیت براساس رفتار است. به عنوان مثال اگر فرزندانشان آن ها را مورد احترام قرار ندهند، می­گویند: ” تو کلا بی ادب و پررو هستی ” و حتی اگر تکالیف درسی اش را به موقع انجام ندهد می­گویند” تو تنبل و مسئولیت ناپذیر هستی”.

این اشتباهات موجب می­شود که در مواقع بروز مشکل، شخصیت کودک مورد سوال واقع شود و نه رفتارش. بنابراین رفتار کودک همچنان دست نخورده می­ماندو شخصیت او مورد قضاوت و سوال واقع می­شود. کودک فکر می کند که من آدم بی ادب و پررویی هستم و به رفتار بی ادبانه خود ادامه می­دهد و یا من آدم تنبل و بی احساس مسئولیتی هستم. بنابراین به خودش زحمت نمی دهد که تلاش بیشتری کند و فکر می کند که حتی اگر بیش تر تلاش کند باز هم از نظر والدین تنبل و بی مسئولیت است. پس برای جلوگیری از اثرات معکوس تربیتی چنانچه کودک شما رفتار اشتباهی انجام می­دهد تلاش کنید رفتار او را اصلاح نمایید نه اینکه شخصیت او را مورد هدف قرار دهید.

Tags