عوامل موثر در حواس پرتی

بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

شناخت عوامل ایجاد کننده حواسپرتی به دلیل تاثیرات سوء آن بر یادگیری دانش آموزان می تواند کمک فراوانی برای معلم  جهت کنترل این مشکل در دانش آموزان خود باشد. در مطلب زیر سه منشاء مهم این مشکل مطرح شده است.

 1. حواس پرتی ناشی از عوامل درونی و ذهنی؛ مانند:
 • مشغله های ذهنی دانش آموز همچون درد، رنج، غم و غصه.
 • اضطراب و نگرانی دانش آموز
 • گرسنگی و تشنگی
 • ترس، خشم و شادی
 • بیماری های گوناگون
 • بی علاقگی به موضوع درسی
 • فشارهای روانی
 • ناراحتی های جسمی و روحی مادر در قبل، هنگام و بعد از زایمان( که تاثیر مستقیمی بر دقت فرزند دارد.)
 1. بی دقتی و حواسپرتی ناشی از عوامل بیرونی و محیطی؛ مانند:
 • سردی و گرمی هوای کلاس درس
 • نور شدید و نورضعیف در محیط
 • صداهای ناهنجار و گیج کننده
 • روشن بودن رسانه های صوتی و تصویری
 1. وجود برخی حوادث و اتفاقات که فضای ذهنی دانش آموز را دچار اختلال می­کند؛ مانند:
 • در برخی موارد دانش آموز احساس می­کند نیاز ندارد یک موضوع خاص را یادبگیرد و همین، باعث عدم تمرکز وی نسبت به آن موضوع می­شود.
 • کمبود محبت و نشاط در خانواده.
 • احساس ناامنی
 • توقعات بیش از اندازه والدین که بیش‌تر از ظرفیت کودک و نوجوان است

مقایسه کردن کودک و نوجوان با سایر همسالان خود

Tags