قوانین نه گفتن به کودک

اسفند, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

۱. حواس کودکتان را پرت کنید.
وقتی درحال انجام کار اشتباهی است، به او بگویید: بیا یک کار جدید کنیم یا بگویید: بیا ببین دارم چیکار می کنم.
۲. فقط وقتی کودکتان درحال صدمه زدن به خود یا دیگری بود به او نه بگویید و ا او بخواهید کاری را انجام ندهد.
۳. از افعال مثبت استفاده کنید.
مثلا به جای اینکه بگویید: با دست خیس کتاب را ورق نزن، بگویید: دست هایت را خشک کن بعد کتاب را ورق بزن.
۴. محدودیت های کودک را اعلام نکنید.
مثلا وقتی درحال به هم ریختن کشو برای پیدا کردن یک لباس است، به جای اینکه بگویید کشو را بهم نریز، بگویید: بعد از کارت کشو را مرتب کن.
۵. به فرزندانتان حق انتخاب بدهید.
به جای آنکه بگویید: نه امروز پارک نمی رویم، بگویید: به جای پارک رفتن می توانیم برویم دوچرخه سواری یا استخر؛ یکی را انتخاب کن.
۶. قوانین را برای او از قبل مشخص کنید تا مجبور نباشید مرتب به او نه بگویید.
۷. حرف خود را عوض نکنید.
فرندتان باید یاد بگیرد که نه، به معنی نه است و هیچ چیز نمی تواند این نه را عوض کند.

Tags