لیست شکل گیری شخصیت کودک در هرسن و وظایف والدین

بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

 

  1. تولد تا یک سالگی: سن شکل­ گیری دلبستگی و احساس ایمنی.

وظیفه والدین: پاسخگویی به موقع­ والدین به نیازها و گریه کودک.

  1. یک تا دو سالگی: سن شکل­ گیری حس استقلال

وظیفه والدین: دادن فرصت اکتشاف و تحرک؛ صحبت کردن زیاد با کودک و توصیف اعمال کودک؛ استفاده از تکنیک پرت کردن حواس برای تربیت کودک.

  1. دو تا چهار سالگی: سن دوستیابی، ورود به گروه و یادگیری.

وظیفه والدین: نمایش اقتدار؛ الگوی خوبی برای کودک؛ واگذاری وظایف متناسب با سن به کودک؛ خوب گوش ­دادن به کودک و احساساتش.

  1. پنج تا دوازده سالگی: سن شکل­ گیری هویت کودک؛ شکل­ گیری عزت­ نفس و یادگیری ارزش ­ها و هنجارها.

وظیفه والدین: تداوم نمایش اقتدار؛ الگوی خوبی برای کودک؛ یاددادن مهارت حل ­مسئله؛ نظارت بر رفتارکودک و دوستی­ های او؛ ایجاد رابطه خوب با کودک.

Tags