معرفی رشته ادبیات و علوم انسانی

مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر آینده سازان, درسی

معرفی رشته ادبیات و علوم انسانی

رشته­ای که می توان گفت شرط ورود و موفقیت در آن علاقه به دروسی همچون ادبیات و عربی است. همانطور که از نام این رشته نیز مشخص است، تمرکز دروس این رشته مطالعه مسائل مربوط به حوزه انسان از بعد روان شناسی، حقوق، اقتصاد، مدیریت، ادیان و زبان است که لازمه فراگیری درست در این رشته برخورداری از حافظه قوی و تمرکز بالا و نیز اجرای راهبردهای یادگیری مناسب در این حوزه است.

دروسی که در این رشته قرار دارند بیشتر جنبه حفظی دارند بنابراین تنها درس محاسباتی در این رشته ریاضی و آمار است که این موضوع در علاقه و ورود دانش آموزانی که علاقه ای به دروس محاسباتی ندارند بی تاثیر نیست. موفقیت و ورود به دانشگاه در این رشته با مطالعه و برنامه ریزی درست بنظر آسان تر از رشته های دیگر بنظر می رسد، علت این امر نبود و کم کاری داوطلبان کنکور قوی در این رشته است. دروس تخصصی این دانش آموزان عربی، ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روان شناسی است که در دانشگاه همین دروس به طور تخصصی و گسترده به رشته های دانشگاهی جزئی دسته بندی می شود.

شرط ورود به این رشته:
مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۴ محاسبه می شود. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می شود. نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۲ محاسبه می شود. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۳۷۸ باشد. به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.

رشته های دانشگاهی پرطرفدار که دانش آموزان این رشته را به خود جذب می کند، روان شناسی، حقوق و علوم اجتماعی است. برخی از دانش آموزان نیز به دلیل علاقه به دروسی همچون: فلسفه و منطق، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت ترجیح می دهند در دانشگاه نیز رشته های مرتبط با این دروس را ادامه دهند و به طور تخصصی فرابگیرند. رشته های دانشگاهی این رشته به صورت گسترده در هر زیر گروه به صورت زیر است:

نکته: در هر زیرگروه دروس تخصصی با ضریب تاثیر خاصی محاسبه و در رتبه فرد تاثیرگذار خواهد بود.

زیرگروه ۱ با ضرایب دروس اختصاصی به صورت: ادبیات(۴)، عربی(۴)، ریاضی(۲)، اقتصاد(۱)، تاریخ و جغرافیا(۱)، علوم اجتماعی(۱)، روان شناسی(۱) و فلسفه و منطق(۳).

 • رشته زبان و ادبیات فارسی
 • رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی
 • رشته زبان و ادبیات عرب
 • رشته دبیر زبان و ادبیات عرب
 • رشته مترجمی زبان عربی
 • رشته ادبیات و زبان عربی
 • رشته الهیات و معارف اسلامی
 • رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی
 • رشته دبیری علوم دینی
 • رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی
 • رشته کاردانی تربیت معلم قرآن
 • رشته علوم قرآنی
 • رشته علوم اسلامی
 • رشته الهیات
 • رشته معارف اسلامی و ارشاد
 • رشته معارف اسلامی و حقوق
 • رشته علوم دینی و معارف اسلامی
 • رشته علوم قرآن و حدیث
 • رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
 • رشته معارف اسلامی و الهیات
 • رشته حقوق
 • رشته علوم قضایی
 • رشته فقه و حقوق اسلامی
 • رشته فقه و حقوق حنفی
 • رشته فقه و حقوق امامی
 • رشته فقه و حقوق شافعی
 • رشته کارشناسی فقه
 • رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی
 • رشته پلیس قضایی
 • رشته فلسفه
 • رشته حکمت اسلامی و فلسفه

زیرگروه ۲ با ضرایب دروس تخصصی به صورت: ادبیات(۲)، عربی(۱)، ریاضی(۴)، اقتصاد(۲)، تاریخ و جغرافیا(۱)، علوم اجتماعی(۳)، فلسفه و منطق(۱)، روان شناسی(۲).

 • رشته علوم اجتماعی
 • رشته دبیری علوم اجتماعی
 • رشته علوم ارتباطات اجتماعی
 • رشته مددکاری اجتماعی
 • رشته خبرنگاری

زیرگروه ۳ با ضرایب دروس تخصصی به صورت: ادبیات(۲)، عربی(۱)، ریاضی(۴)، اقتصاد(۳)، تاریخ و جغرافیا(۱)، علوم اجتماعی(۲)، فلسفه و منطق(۱) و روان شناسی(۱).

 • رشته اقتصاد صنعتی
 • رشته اقتصاد حمل و نقل
 • رشته حسابداری
 • رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • رشته امور گمرکی
 • رشته بانکداری
 • رشته امور بانکی
 • رشته صنایع چاپ
 • رشته مدیریت
 • رشته مدیریت دولتی
 • رشته مدیریت جهانگردی
 • رشته مدیریت مسافرتی و جهانگردی
 • رشته مدیریت صنعتی
 • رشته مدیریت بیمه
 • رشته کاردانی امور بیمه
 • رشته مدیریت بیمه اکو
 • رشته خدمات امور اداری
 • رشته مدیریت امور بانکی
 • رشته مدیریت و کمیسر دریایی
 • رشته مدیریت فرهنگی و هنری
 • رشته کارشناسی خبرنگاری
 • رشته کاردانی امور دفتری
 • رشته کارشناسی تولید سیما
 • رشته مدیریت بانکداری
 • رشته مدیریت دفاعی
 • رشته علوم اقتصادی

زیرگروه ۴ با ضرایب دروس تخصصی به صورت: ادبیات(۲)، عربی(۱)، ریاضی(۳)، اقتصاد(۲)، تاریخ و جغرافیا(۳)، علوم اجتماعی(۲)، فلسفه و منطق(۲)، روان شناسی(۳).

 • رشته علوم سیاسی
 • رشته روابط سیاسی
 • رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)
 • رشته کاردانی عملیات کشوری
 • رشته اطلاعات نظامی
 • رشته علوم انتظامی
 • رشته اطلاعت و ضد اطلاعات
 • رشته جغرافیای سیاسی
 • رشته جغرافیا
 • رشته تاریخ
 • رشته باستانشناسی
 • رشته آمار

زیرگروه ۵ با ضرایب دروس تخصصی به صورت: ادبیات(۲)، عربی(۱)، ریاضی(۳)، اقتصاد(۲)، تاریخ و جغرافیا(۱)، علوم اجتماعی(۳)، فلسفه و منطق(۲) و روان شناسی(۳).

 • رشته علوم سیاسی
 • رشته روابط سیاسی
 • رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)
 • رشته کاردانی عملیات کشوری
 • رشته اطلاعات نظامی
 • رشته علوم انتظامی
 • رشته اطلاعت و ضد اطلاعات
 • رشته جغرافیای سیاسی
 • رشته جغرافیا
 • رشته تاریخ
 • رشته باستان شناسی
 • رشته آماد
 • رشته روانشناسی
 • رشته علوم تربیتی
 • رشته راهنمایی و مشاوره
 • رشته مطالعات خانواده
 • رشته کتابداری
 • رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

معرفی رشته علوم و معارف اسلامی:

رشته­­ای با هدف آموزش تخصصی علوم و دروس اسلامی که علاقه و توانایی یادگیری زبان عربی و دروس حوزوی از شروط اولیه برای ورود به این رشته محسوب می شود. دانش آموزان در این رشته به طور تخصصی پیرامون اصول فقه، معارف اسلامی، فلسفه اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی مطالعه و آموزش خواهند دید. این رشته نیز همانند علوم انسانی نیازمند توانایی بالا در حفظ و به یادسپاری مطالب است.

نکته قابل توجه در این رشته این است که فارغ التحصیلان آن امکان ادامه تحصیل در حوزه و هم دانشگاه را دارند. بدین ترتیب آنان می توانند در کنکور سراسری در رشته ادبیات و علوم انسانی به دلیل شباهت دروس این دو رشته شرکت کنند و در رشته های علوم انسانی در دانشگاه ادامه تحصیل دهند و از طرفی برخی دانشگاه های خاص همچون علوم قرآن و حدیث نیز برای این دانش آموزان درنظرگرفته شده است.

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۴ محاسبه می شود. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می شود. نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۲ محاسبه می شود. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۳۷۸ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.