معلم خلاق، آموزش خلاق

دی, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

معلم آمریکایی برای اینکه به دانش ‌آموزان پیش‌دبستانی خود، معنای برابری نژادها را یاد دهد، اینگونه دست به ابتکار زد!

رنگ پوست‌ها شاید متفاوت باشند اما همه ی ما از درون یکسانیم!

Tags