نظام آموزشی برتر در جهان مربوط به کدام کشورهاست؟

image مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر اخبار و رویدادها, برنامه ریزی تحصیلی

رتبه نخست آموزش ابتدایی به پنج کشور دنیا اختصاص دارد. این رتبه بندی براساس سه زیر شاخص صورت گرفته است:

 • ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آموزش
 • مهارت های شناختی
 • پیشرفت تحصیلی جهانی

 

محققان نظام آموزشی بمنظور سنجش و ارزیابی شاخص های فوق از آزمون های زیر استفاده می­کنند

 • آزمون بین المللی پیشرفت سواد خواندن و نوشتن (پرلز) Progress in international Reading literacy Study (PIRLS)
 • سنجش روند بین المللی آموزش ریاضیات و علوم (تیمز)( Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
 • برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان (پیزا) Program for International Student Assessment ( PISA)

رتبه بندی ده کشور برتر دنیا بدین ترتیب است :

 1. کره جنوبی
 2. ژاپن
 3. سنگاپور
 4. هنگ کنگ
 5. فنلاند
 6. بریتانیا
 7. کانادا
 8. هلند
 9. ایرلند
 10. لهستان

پژوهشگران دلیل پیشرفت کشورهای شرق آسیا را موارد زیر میدانند :

 • هماهنگ بودن وضوح اهداف و نظام آموزشی.
 • سنجش توانایی دانش‌آموزان در ادراک و کاربرد برنامه درسی به وسیله آزمون.