اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۱ Comment دانلود رایگان

پایه هفتم

ریاضی

[ ]سوال تشریحینمونه سوال ریاضی۲.۰M

 

علوم

[ ]سوالات.pdfنمونه سوال علوم۲.۵M
[ ]پاسخنامه.pdfپاسخنامه۳۱۲K

 

فارسی

[ ]پاسخنامه.pdfپاسخنامه۱۱۱K
[ ]سوالات.pdfنمونه سوالات فارسی۲.۶M

پایه هشتم

ریاضی

[ ]سوال تشریحینمونه سوال ریاضی۲.۰M

 

علوم

[ ]سوالات .pdfنمونه سوال علوم۲.۸M
[ ]پاسخنامه.pdf پاسخنامه۴۱۴K
فارسی
[ ]پاسخنامه.pdfپاسخنامه۱۰۳K
[ ]سوالات.pdfنمونه سوال فارسی۲.۸M

پایه نهم

ریاضی

[ ]سوال تشریحینمونه سوال ریاضی۱.۹M

 

علوم

[ ]پاسخنامه.pdfپاسخنامه۳۴۴K
[ ]سوالات.pdf نمونه سوال علوم۲.۷M

 

فارسی

[ ]سوالات.pdfنمونه سوال فارسی۲.۵M
[ ]پاسخنامه.pdfپاسخنامه۱۰۷K
Tags
One Comment
  1. Pingback: نمونه سوالات امتحانی خرداد – موسسه علمی آینده سازان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *