نمونه سوالات پایه یازدهم

اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۱ نظر دانلود رایگان

رشته ریاضی

آمار

[ ]آمار ۱.pdfنمونه سوال اول۱۹۸K
[ ]آمار ۲.pdfنمونه سوال دوم۳۷۸K
حسابان
[ ]حسابان ۱.pdfنمونه سوال اول۶۳۹K
[ ]حسابان ۲.pdfنمونه سوال دوم۷۳۱K
[ ]حسابان ۳.pdfنمونه سوال سوم۳۶۵K
[ ]حسابان ۴.pdfنمونه سوال چهارم۳۹۲K
[ ]حسابان ۵.pdfنمونه سوال پنجم۱.۱M
[ ]حسابان ۶.pdfنمونه سوال ششم۷۳K
[ ]حسابان ۷.pdfنمونه سوال هفتم۸۲K
[ ]حسابان ۸.pdfنمونه سوال هشتم۸۳۳K
[ ]حسابان ۹.pdfنمونه سوال نهم۳۷۷K

 

فیزیک

[ ]فیزیک ۱.pdfنمونه سوال اول۶۸۸K
[ ]فیزیک ۲.pdfنمونه سوال دوم۷۴۲K
[ ]فیزیک ۳.pdfنمونه سوال سوم۸۳۵K
[ ]فیزیک ۴.pdfنمونه سوال چهارم۱.۱M
[ ]فیزیک ۵.pdfنمونه سوال پنجم۱.۰M
[ ]فیزیک ۶.pdfنمونه سوال ششم۲۴۴K

 

هندسه

[ ]هندسه ۱.pdfنمونه سوال اول۸۲۶K
[ ]هندسه ۲.pdf نمونه سوال دوم۶۹۰K
[ ]هندسه ۳.pdf نمونه سوال سوم۸۲۰K
[ ]هندسه ۴.pdf نمونه سوال چهارم۴۶۴K
[ ]هندسه ۵.pdf نمونه سوال پنجم۶۱۹K
[ ]هندسه ۶.pdf نمونه سوال ششم۱.۱M
[ ]هندسه ۷.pdf نمونه سوال هفتم۱.۰M
[ ]هندسه ۸.pdf نمونه سوال هشتم۱۹۲K
زمین شناسی
[ ]زمین ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۱۰:۳۳۱.۱M
[ ]زمین ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۱۰:۳۳۶۴۴K

رشته تجربی

ریاضی
[ ]ریاضی ۱.pdfنمونه سوال اول۸۸۰K
[ ]ریاضی ۲.pdfنمونه سوال دوم۶۲۵K
[ ]ریاضی ۳.pdfنمونه سوال سوم۱.۰M
[ ]ریاضی ۴.pdfنمونه سوال چهارم۱.۲M
[ ]ریاضی ۵.pdfنمونه سوال پنجم۵۸۸K
زیست شناسی
[ ]زیست ۱.pdfنمونه سوال اول۵۶۶K
[ ]زیست ۲.pdfنمونه سوال دوم۶۵۲K
[ ]زیست ۳.pdfنمونه سوال سوم۴۰۱K
[ ]زیست ۴.pdfنمونه سوال چهارم۶۹۷K
[ ]زیست ۵.pdfنمونه سوال پنجم۶۲۵K
[ ]زیست ۶.pdfنمونه سوال ششم۸۸۱K
[ ]زیست ۷.pdfنمونه سوال هفتم۱۵۲K
[ ]زیست ۸.pdfنمونه سوال هشتم۴۹۴K
شیمی
[ ]شیمی ۱.pdfنمونه سوال اول۲۹۴K
[ ]شیمی ۲.pdfنمونه سوال دوم۳۶۱K
[ ]شیمی ۳.pdf نمونه سوال سوم۴۶۹K
عربی
[ ]عربی۱.pdfنمونه سوال اول۴۹۷K
[ ]عربی ۲.pdfنمونه سوال دوم۷۲۸K
[ ]عربی ۳.pdf نمونه سوال سوم۱.۰M
[ ]عربی ۴.pdf نمونه سوال چهارم۸۷۳K
[ ]عربی ۵.pdf نمونه سوال پنجم۴۹۷K
[ ]عربی ۶.pdf نمونه سوال ششم۷۲۸K
[ ]عربی ۷.pdf نمونه سوال هفتم۴۹۷K
[ ]عربی ۸.pdf نمونه سوال هشتم۳۸۰K
[ ]عربی ۹.pdf نمونه سوال نهم۹۷۰K
[ ]عربی ۱۰.pdf نمونه سوال دهم۱.۰M
فیزیک
[ ]فیزیک ۱.pdf نمونه سوال اول۱.۰M
[ ]فیزیک ۲.pdf نمونه سوال دوم۷۴۲K
[ ]فیزیک ۳.pdf نمونه سوال سوم۱.۱M
[ ]فیزیک ۴.pdf نمونه سوال چهارم۶۰۳K
[ ]فیزیک ۵.pdf نمونه سوال پنجم۷۴۲K
[ ]فیزیک ۶.pdf نمونه سوال ششم۵۲۸K
زمین شناسی
[ ]زمین ۱.pdfنمونه سوال اول۱.۱M
[ ]زمین ۲.pdfنمونه سوال دوم۶۴۴K

رشته انسانی

تاریخ

[ ]تاریخ.pdfنمونه سوال اول۱۵۸K

 

جامعه شناسی

[ ]جامعه ۱.pdfنمونه سوال اول۱۴۲K

 

جغرافیا

[ ]جغرافیا ۱.pdfنمونه سوال اول۵۸۱K
[ ]جغرافیا ۲.pdfنمونه سوال دوم۱۸۲K

 

روانشناسی

[ ]روان شناسی ..>نمونه سوال اول۴۹۱K
[ ]روان شناسی ..>نمونه سوال دوم۱۵۵K

 

ریاضی

[ ]ریاضی ۱.pdfنمونه سوال اول۷۵۳K
[ ]ریاضی ۲.pdfنمونه سوال دوم۷۵۳K

 

عربی

[ ]عربی ۱.pdfنمونه سوال اول۵۷۴K
[ ]عربی ۲.pdfنمونه سوال دوم۵۷۴K
[ ]عربی ۳.pdfنمونه سوال سوم۵۷۴K

 

علوم و فنون

[ ]علوم و فنون..>نمونه سوال اول۱۵۴K
[ ]علوم و فنون..>نمونه سوال دوم۹۲۳K

 

فلسفه

[ ]فلسفه ۱.pdfنمونه سوال اول۱۳۲K

 

مشترک

دین و زندگی

[ ]دینی ۱.pdfنمونه سوال اول۲۴۶K
[ ]دینی ۲.pdfنمونه سوال دوم۴۳۸K
[ ]دینی ۳.pdfنمونه سوال سوم۲۲۲K
[ ]دینی ۴.pdfنمونه سوال چهارم۳۰۸K
[ ]دینی ۵.pdfنمونه سوال پنجم۴۹۳K
[ ]دینی ۶.pdfنمونه سوال ششم۵۶۴K
[ ]دینی ۷.pdfنمونه سوال هفتم۳۶۶K
[ ]دینی ۸.pdfنمونه سوال هشتم۵۶۱K

 

زبان

[ ]زبان ۱.pdfنمونه سوال اول۸۳۱K
[ ]زبان ۲.pdfنمونه سوال دوم۷۹۷K
[ ]زبان ۳.pdfنمونه سوال سوم۵۷۳K
[ ]زبان ۴.pdfنمونه سوال چهارم۵۰۶K
[ ]زبان ۵.pdfنمونه سوال پنجم۷۶۳K

 

فارسی

[ ]فارسی ۱.pdfنمونه سوال اول۵۷۵K
[ ]فارسی ۲.pdfنمونه سوال دوم۳۱۹K
[ ]فارسی ۳.pdfنمونه سوال سوم۳۶۱K
[ ]فارسی ۴.pdfنمونه سوال چهارم۷۵۶K
[ ]فارسی ۵.pdfنمونه سوال پنجم۶۸۴K

 

نگارش

[ ]نگارش ۱.pdfنمونه سوال اول۳۸۲K
[ ]نگارش ۲.pdfنمونه سوال دوم۳۴۵K
[ ]نگارش ۳.pdfنمونه سوال سوم۳۳۲K
[ ]نگارش ۴.pdfنمونه سوال چهارم۳۸۲K

 

 

منبع: سرای دانش

 

 

 

Tags
1 نظر
  1. Pingback: نمونه سوالات امتحانی خرداد – موسسه علمی آینده سازان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *