نمونه سوالات پایه یازدهم

اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۱ نظر دانلود رایگان

رشته ریاضی

آمار

[ ] آمار ۱.pdf نمونه سوال اول ۱۹۸K
[ ] آمار ۲.pdf نمونه سوال دوم ۳۷۸K
حسابان
[ ] حسابان ۱.pdf نمونه سوال اول ۶۳۹K
[ ] حسابان ۲.pdf نمونه سوال دوم ۷۳۱K
[ ] حسابان ۳.pdf نمونه سوال سوم ۳۶۵K
[ ] حسابان ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۳۹۲K
[ ] حسابان ۵.pdf نمونه سوال پنجم ۱.۱M
[ ] حسابان ۶.pdf نمونه سوال ششم ۷۳K
[ ] حسابان ۷.pdf نمونه سوال هفتم ۸۲K
[ ] حسابان ۸.pdf نمونه سوال هشتم ۸۳۳K
[ ] حسابان ۹.pdf نمونه سوال نهم ۳۷۷K

 

فیزیک

[ ] فیزیک ۱.pdf نمونه سوال اول ۶۸۸K
[ ] فیزیک ۲.pdf نمونه سوال دوم ۷۴۲K
[ ] فیزیک ۳.pdf نمونه سوال سوم ۸۳۵K
[ ] فیزیک ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۱.۱M
[ ] فیزیک ۵.pdf نمونه سوال پنجم ۱.۰M
[ ] فیزیک ۶.pdf نمونه سوال ششم ۲۴۴K

 

هندسه

[ ] هندسه ۱.pdf نمونه سوال اول ۸۲۶K
[ ] هندسه ۲.pdf  نمونه سوال دوم ۶۹۰K
[ ] هندسه ۳.pdf  نمونه سوال سوم ۸۲۰K
[ ] هندسه ۴.pdf  نمونه سوال چهارم ۴۶۴K
[ ] هندسه ۵.pdf  نمونه سوال پنجم ۶۱۹K
[ ] هندسه ۶.pdf  نمونه سوال ششم ۱.۱M
[ ] هندسه ۷.pdf  نمونه سوال هفتم ۱.۰M
[ ] هندسه ۸.pdf  نمونه سوال هشتم ۱۹۲K
زمین شناسی
[ ] زمین ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۱۰:۳۳ ۱.۱M
[ ] زمین ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۱۰:۳۳ ۶۴۴K

رشته تجربی

ریاضی
[ ] ریاضی ۱.pdf نمونه سوال اول ۸۸۰K
[ ] ریاضی ۲.pdf نمونه سوال دوم ۶۲۵K
[ ] ریاضی ۳.pdf نمونه سوال سوم ۱.۰M
[ ] ریاضی ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۱.۲M
[ ] ریاضی ۵.pdf نمونه سوال پنجم ۵۸۸K
زیست شناسی
[ ] زیست ۱.pdf نمونه سوال اول ۵۶۶K
[ ] زیست ۲.pdf نمونه سوال دوم ۶۵۲K
[ ] زیست ۳.pdf نمونه سوال سوم ۴۰۱K
[ ] زیست ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۶۹۷K
[ ] زیست ۵.pdf نمونه سوال پنجم ۶۲۵K
[ ] زیست ۶.pdf نمونه سوال ششم ۸۸۱K
[ ] زیست ۷.pdf نمونه سوال هفتم ۱۵۲K
[ ] زیست ۸.pdf نمونه سوال هشتم ۴۹۴K
شیمی
[ ] شیمی ۱.pdf نمونه سوال اول ۲۹۴K
[ ] شیمی ۲.pdf نمونه سوال دوم ۳۶۱K
[ ] شیمی ۳.pdf  نمونه سوال سوم ۴۶۹K
عربی
[ ] عربی۱.pdf نمونه سوال اول ۴۹۷K
[ ] عربی ۲.pdf نمونه سوال دوم ۷۲۸K
[ ] عربی ۳.pdf  نمونه سوال سوم ۱.۰M
[ ] عربی ۴.pdf  نمونه سوال چهارم ۸۷۳K
[ ] عربی ۵.pdf  نمونه سوال پنجم ۴۹۷K
[ ] عربی ۶.pdf  نمونه سوال ششم ۷۲۸K
[ ] عربی ۷.pdf  نمونه سوال هفتم ۴۹۷K
[ ] عربی ۸.pdf  نمونه سوال هشتم ۳۸۰K
[ ] عربی ۹.pdf  نمونه سوال نهم ۹۷۰K
[ ] عربی ۱۰.pdf  نمونه سوال دهم ۱.۰M
فیزیک
[ ] فیزیک ۱.pdf  نمونه سوال اول ۱.۰M
[ ] فیزیک ۲.pdf  نمونه سوال دوم ۷۴۲K
[ ] فیزیک ۳.pdf  نمونه سوال سوم ۱.۱M
[ ] فیزیک ۴.pdf  نمونه سوال چهارم ۶۰۳K
[ ] فیزیک ۵.pdf  نمونه سوال پنجم ۷۴۲K
[ ] فیزیک ۶.pdf  نمونه سوال ششم ۵۲۸K
زمین شناسی
[ ] زمین ۱.pdf نمونه سوال اول ۱.۱M
[ ] زمین ۲.pdf نمونه سوال دوم ۶۴۴K

رشته انسانی

تاریخ

[ ] تاریخ.pdf نمونه سوال اول ۱۵۸K

 

جامعه شناسی

[ ] جامعه ۱.pdf نمونه سوال اول ۱۴۲K

 

جغرافیا

[ ] جغرافیا ۱.pdf نمونه سوال اول ۵۸۱K
[ ] جغرافیا ۲.pdf نمونه سوال دوم ۱۸۲K

 

روانشناسی

[ ] روان شناسی ..> نمونه سوال اول ۴۹۱K
[ ] روان شناسی ..> نمونه سوال دوم ۱۵۵K

 

ریاضی

[ ] ریاضی ۱.pdf نمونه سوال اول ۷۵۳K
[ ] ریاضی ۲.pdf نمونه سوال دوم ۷۵۳K

 

عربی

[ ] عربی ۱.pdf نمونه سوال اول ۵۷۴K
[ ] عربی ۲.pdf نمونه سوال دوم ۵۷۴K
[ ] عربی ۳.pdf نمونه سوال سوم ۵۷۴K

 

علوم و فنون

[ ] علوم و فنون..> نمونه سوال اول ۱۵۴K
[ ] علوم و فنون..> نمونه سوال دوم ۹۲۳K

 

فلسفه

[ ] فلسفه ۱.pdf نمونه سوال اول ۱۳۲K

 

مشترک

دین و زندگی

[ ] دینی ۱.pdf نمونه سوال اول ۲۴۶K
[ ] دینی ۲.pdf نمونه سوال دوم ۴۳۸K
[ ] دینی ۳.pdf نمونه سوال سوم ۲۲۲K
[ ] دینی ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۳۰۸K
[ ] دینی ۵.pdf نمونه سوال پنجم ۴۹۳K
[ ] دینی ۶.pdf نمونه سوال ششم ۵۶۴K
[ ] دینی ۷.pdf نمونه سوال هفتم ۳۶۶K
[ ] دینی ۸.pdf نمونه سوال هشتم ۵۶۱K

 

زبان

[ ] زبان ۱.pdf نمونه سوال اول ۸۳۱K
[ ] زبان ۲.pdf نمونه سوال دوم ۷۹۷K
[ ] زبان ۳.pdf نمونه سوال سوم ۵۷۳K
[ ] زبان ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۵۰۶K
[ ] زبان ۵.pdf نمونه سوال پنجم ۷۶۳K

 

فارسی

[ ] فارسی ۱.pdf نمونه سوال اول ۵۷۵K
[ ] فارسی ۲.pdf نمونه سوال دوم ۳۱۹K
[ ] فارسی ۳.pdf نمونه سوال سوم ۳۶۱K
[ ] فارسی ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۷۵۶K
[ ] فارسی ۵.pdf نمونه سوال پنجم ۶۸۴K

 

نگارش

[ ] نگارش ۱.pdf نمونه سوال اول ۳۸۲K
[ ] نگارش ۲.pdf نمونه سوال دوم ۳۴۵K
[ ] نگارش ۳.pdf نمونه سوال سوم ۳۳۲K
[ ] نگارش ۴.pdf نمونه سوال چهارم ۳۸۲K

 

 

منبع: سرای دانش

 

 

 

Tags
1 نظر
  1. Pingback: نمونه سوالات امتحانی خرداد – موسسه علمی آینده سازان

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *