چرا به مدرسه میرویم؟

مهر, ۱۳۹۶ بدون نظر برنامه ریزی تحصیلی, روانشناسی و یادگیری

چرا دانش آموزان به مدرسه می‌روند؟ واقعا هدف از رفتن به مدرسه و آموختن علم، رسیدن به دانشگاه است یا هدف استفاده از تجربیات بی‌نهایت بشری است؟boyusesmagnifier

مدرک گرفتن یک نماد است که اثبات می‌کند فردی در زمینه‌ی مشخصی تخصص دارد اما این روزها مدرک هدف شده است و جامعه به سمت مدرک گرایی رفته است. به جای این‌که کاربرد علم اهمیت داشته باشد، مدرک گرفتن اهمیت پیدا کرده است. این نگاه باعث شده است که مردم هدف خود از درس خواندن را رسیدن به دانشگاه و مدرک دانشگاهی قرار دهند و رفتار تحصیلی خود را برای رسیدن به این هدف تغییر دهند. خانواده ها برای رساندن فرزند خود به دانشگاه از سال‌های دبستان او نگرانند و این نگرانی به برخی موسسات کمک کرده است که آن‌ها کودکان دبستانی را کنکوری کوچک ببینند و انتفاع مالی خود را از این استرس و نگرانی ببرند. تا اینجا به نظر می‌رسد شاید بحث یک سوء استفاده مالی مطرح است اما اتفاقی که در عمل می‌افتد و اهمیت بیش‌تری دارد، دلزدگی کودکان از یادگیری است. kids-experiment-800x500یادگیری که یکی از لذت‌های هفتگانه بشریت است، با این سوء رفتارهای آموزشی به کاری ملالت آور تبدیل شده است.

همه‌ی درس‌هایی که در کتاب‌های دبستان است، در زندگی استفاده دارد و به کار می‌رود اما بعضاً کودکان دبستانی کشورمان، کمتر از همسالان خود قدرت تعمیم آموخته‌های خود به زندگی واقعی دارند. پس وظیفه‌ی ما این است که به آن‌ها کمک کنیم تا احساس کودکان به مطالب درسی به احساس لذت بدل شود. کلید این راه «درست پرسیدن» است. باید طوری از کودکان پرسید تا وادار شوند هر آنچه را که آموخته‌اند،

به خاطر بیاورند،

به کار ببندند

و به کمک آن استدلال کنند.

Tags