چند اشتباه تحصیلی آسیب زننده والدین به فرزندان

بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره
  1. تلاش برای جهشی خواندن دانش ­آموز.
  2. تلاش برای شناسنامه گرفتن درنیمه اول سال
  3. رقابت برای ثبت ­نام کودک درچندین کلاس فوق برنامه
  4. تلاش برای ثبت­ نام دانش ­آموز در مدارس خاص و کلاس ­های تقویتی خاص
  5. تلاش برای ساختن کودکی که به جرم دانش­ آموز بودن، کودکی نکند.

و این آغاز نابودی انگیزه یادگیری در فرزندان شماست.

Tags