چگونه تنفس عمیق درستی داشته باشیم؟

مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

در این ویدئو به شما کمک می شود تا بتوانید تنفس عمیق درستی داشته باشید. در هنگام تمرین سعی کنید در زمان عمل دم، شکم خود را به داخل ببرید و در بازدم به طور کامل نفس خود را از راه بینی خارج کنید.

تنفس عمیق در کاهش استرس و تنش های فرد بسیار موثر است و همواره به افراد در زمان بروز استرس های اذیت کننده توصیه می شود.

نکته: هنگام کوچک شدن دایره عمل دم و هنگام بزرگ شدن دایره عمل بازدم انجام شود.

Tags