چیستی مهارت های شناختی و لزوم یادگیری آن توسط کودکان

مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر اخبار و رویدادها, برنامه ریزی تحصیلی, درسی, روانشناسی و یادگیری, علم و دانش, مشاوره

کودکی، دوران رشد سریع انسان است. مغز می تواند تمام تجربه های مثبت یامنفی که کودک پشت سر می گذارد را جذب کند، و البته این تجربیات به رشد مغز کمک می کند. فعالیت های جسمی و ذهنی  ارتباطات عصبی را تقویت می کنند. زبان گفتاری، مهارت ها و شناخت ها پیچیده تر و عملی تر می شوند و تبادل میان کودک و محیط زندگی تاثیر بزرگی روی رشد مغز او دارد.

 • مهارت های شناختی چیست؟
  • واژه شناخت یا “Cognition” از جمله واژه‌هایی است که به صورت گسترده در روانشناسی به کار برده می‌شود.
  • وقتی یک موجود (انسان، حیوان، یک حشره یا هر موجود دیگر) بتواند تصویری از دنیای بیرون را در درون مغز خود بسازد می‌توانیم بگوییم که او به شناختی از دنیای اطراف دست یافته است.
  • گاهی نیز گفته میشود توانایی شناخت، به معنای توانایی یک موجود در خلق و نگهداری یک تصویر درونی (Internal Representation) از دنیای بیرونی (External Presentation) است.
  • مهارتهای شناختی توانایی روانی است که با روند رشد فیزیکی همراه است و به ما اجازه می دهد اطلاعات مختلف را پردازش کنیم. به عبارت دیگر توانایی تفکر و استدلال،  صحبت کردن، به خاطر سپردن، سازماندهی کردن، درک و فهمیدن، بخشی از آن است که در طول دوران کودکی پرورش پیدا می کند.

 

 • رشد مهارت های شناختی:
  • مهارت های شناختی کودکان از ۲ سالگی به بعد به طرز چشمگیری رشد می کند.
  • کودک قادر می شود به شکلی پیچیده فکر کند، می تواند از سمبل ها برای معرفی ذهنی اشیا که به شکل عینی حضور ندارند استفاده کند،
  • سعی می کند محتویات ذهنی خود را به اشکال مختلف بیان کند،
  • می تواند فکر کند و ایده هایی در سر داشته باشد.
  • رشد مهارت های شناختی کودکان بستگی زیادی به رشد زبان گفتاری دارد.
  • در حقیقت کلمات، سمبلی برای  معرفی یک شی واقعی (مثل: میز)، حیوان (مثل گربه)، عمل (مثل پریدن) یا ویژگی (مثل چاق) است.
  • همراهی کسب زبان گفتاری با کسب مفاهیم و تصاویر ذهنی به کودک اجازه می دهد تصویر اشیا را در حافظه ی خود نگه دارد و با کمک زبان گفتاری در مورد آنها صحبت کند.
  • بوسیله رشد مهارت های شناختی کودک فکر کردن را یاد می گیرد یعنی مفاهیم ذهنی را می سازد ، مقایسه می کند، طبقه بندی می کند، نتیجه گیری می کند، ارزیابی می کند و …