کارگاه مشاور تحصیلی در نشست دختران تمدن ساز

تیر, ۱۳۹۸ بدون نظر آخرین اخبار تحصیلی

کارگاه مشاور علمی تحصیلی توسط آقای مهرانفر و با حضور سرپرست و مشاور موسسه علمی آینده سازان در نشست دختران تمدن ساز برگزار گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *