دی, ۱۳۹۶ No Comments آینده سازان, اخبار و رویدادها

موسسه علمی آینده سازان با مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور،در جهت انجام همکاری‌های مشترک تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی امضا کردند.

در راستای توسعه فعالیت های سازمانی و با هدف همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره تخصصی، فی ما‌بین مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و موسسه علمی آینده سازان ،در دیماه سال جاری ،به امضا رسید
این تفاهم نامه به امضای ارشاد استعدادی، مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان ودکتر اسماعیل ملک اخلاق ،رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی، در جهت انجام همکاری‌های مشترک رسید.

این تفاهم نامه با در نظر گرفتن اولویت‌ها و توانایی طرفین اعم از داده‌ها، اطلاعات و نیروی انسانی متخصص، جهت برگزاری کارگاه‌های تخصصی و دوره‌های توانمندسازی ویژه فرهنگیان محترم اعم از مدیران و معلمان و مربیان محترم آموزش و پرورش همراه با ارائه مدرک معتبر و رسمی توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی پس از پایان هر دوره منعقد گردید.
موضوعات تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی موسسه علمی آینده سازان با مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی شامل اجرا و یا حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی مشترک؛بهره‌مند شدن طرفین از توانمندی‌های پژوهشی، آموزشی و اداری یکدیگر از قبیل بنیه علمی و کارشناسی، امکانات تخصصی، کارگاهی،کتابخانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی و فضای فیزیکی توسعه همکاری‌های مشترک ملی و بین المللی، شناسایی منابع مالی در حوزه آموزش و پژوهش (دولتی و غیردولتی)، طراحی و اجرای راه‌کارهای مناسب در راستای جذب آنها، همکاری در برگزاری مشترک همایش‌ها، کارگاه‌های دانش‌افزایی و نشست‌های تخصصی و مانند آنها، همکاری پیرامون اولویت‌های تحقیقاتی طرفین جهت هدایت و تبیین طرح‌های تحقیقاتی مشترک، همکاری در خصوص تألیف و انتشار کتب و نشریات علمی ـ پژوهشی ، همکاری مشترک جهت اخذ و اجرای پروژه‌های پژوهشی و آموزشی همکاری‌های مشترک جهت انجام مطالعات راهبردی و میان رشته ای و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه موضوعات مورد نیاز طرفین می شود

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *