مجید مومنی

About مجید مومنی
مطالعه گروهی؛سودمند یا غیر مفید
مهر, ۱۳۹۶ No Comments مقالات, مقالات مشاوره ای
مطالعه گروهی؛سودمند یا غیر مفید ???  اکنون که در ابتدای سال تحصیلی هستیم باید برای درس خواندن برنامه ریزی کرده و راهبردهای مطالعه خود را مشخص سازیم. مطالعه و آمادگی برای امتحانات و یا آزمون سراسری در میان دانش آموزان، شکل‌ها و شیوه های گوناگونی دارد. هر یک از ...
ادامه مطلب