آشنایی با سامانه نهضت سواد آموزی آینده سازان

مشاهده

دانلود اپ سامانه نظارت آینده سازان (سنا)

دانلود

راهنمای  ویدئویی سامانه نظارت آینده سازان

مشاهده

دانلود فرم های مورد نیاز
(ویژه ناظران و نماینده ها)

دانلود

اخبار و اطلاعیه های واحد نهضت سوادآموزی موسسه علمی آینده سازان

خبر : راه اندازی آپدیت نسخه اندروید اپلیکیشین سامانه نظارت آینده سازان (سنا)

مشاهده برای مشاهده و اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید

دستوالعمل نحوه اضافه کردن حوزه، آزمون و سواد آموز

دانلود برای مشاهده و اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *