آینده سازان

بازدید مدیرعامل مؤسسه علمی آینده سازان از نمایشگاه ستاد زیست فناوری
مهر, ۱۳۹۶ No Comments آینده سازان, اخبار و رویدادها
در حاشیه نشست مؤسسه علمی آینده سازان با ستاد زیست فناوری معاونت ریاست جمهوری، مدیرعامل مؤسسه علمی آینده سازان به همراه جمعی از کارکنان مؤسسه از نمایشگاه زیست فناوری در محل مصلی تهران بازدید کردند.
ادامه مطلب