امور مساجد

جلسه توجیهی امور مساجد
مهر, ۱۳۹۶ بدون نظر آینده سازان, اخبار و رویدادها
به گزارش روابط عمومی مؤسسه علمی آینده سازان، جلسه توجیهی امور مساجد نواحی استان تهران برگزار شد. این جلسه با حضور آقای خیامی به عنوان نماینده مؤسسه علمی آینده سازان جهت تشریح اهداف و نحوه شرکت دانش آموزان در طرح تعالی امور مساجد نواحی اسلامشهر و پاکدشت برگزار شد. ...
ادامه مطلب