سواد خواندن

برنامه ارزیابی سواد خواندن (PIRLS)مقطع دبستان سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷
شهریور, ۱۳۹۷ No Comments آزمون های پيشرفت تحصيلى, اخبار و رویدادها
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎓یادگیری برای زندگی بهتر با موسسه علمی آینده سازان https://ayandehsazan.org ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
ادامه مطلب
دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان
مهر, ۱۳۹۶ No Comments آینده سازان, اخبار و رویدادها
به گزارش روابط عمومی مؤسسه علمی آینده سازان، مدیر عامل مؤسسه به همراه جناب آقای بیکدلی در جریان سفر به استان کردستان به همراه نماینده مؤسسه با مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آموزش متوسطه اول و دوم دیدار و گفتگو کردند.  
ادامه مطلب